МЕ отчита 8 130 т. годишно спестени емисии чрез Програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

30.11.2017 г.

Министърът на енергетиката оценява като успешно изпълнението на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" през първия програмен период, през който са усвоени над 26 млн. лв. Очаква се следващият програмен период да започне в началото на 2018 г., а средствата възлизат на над 64 млн.лв.

Повече по темата.

Източник: publics.bg