94% от електроенергийните предприятия засегнати от екстремни климатични явления

08.12.2015 г.

Ново проучване на Глобалната електроенергийна инициатива (GEI) показва, че постигането на глобално споразумение за емисиите на парникови газове е от жизненоважно значение за електроенергийните предприятия.

Глобалната електроенергийна инициатива (GEI), водена от Световния енергиен съвет и Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD), има за цел да подкрепи усилията на електроенергийните предприятия да гарантират надеждно снабдяване с електрическа енергия, подобряване на достъпа и смекчаване на или адаптиране към изменението на климата. Участващите в инициативата страни заедно представляват повече от 80% от световната електоенергийна инсталирана мощност.

По-съществените резултати от проучването на GEI:

  • 94% от компаниите наскоро са били засегнати от екстремни климатични явления
  • 89% считат, че евентуално глобално споразумение за емисиите парникови газове е от жизненоважно значение за техния бизнес
  • 40% от компаниите биха променили своя бизнес модел при цена над $100 за тон емисии въглероден диоксид
  • близо две трети считат, че цената на емисиите въглероден диоксид трябва да се определи на световно ниво и от пазарни механизми, докато останалите считат, че цената трябва да се определи регулаторно на национално ниво
  • 72% от компаниите вече са въвели доброволни мерки за ограничаване на емисиите на парникови газове
  • достъпът до електроенергия и сигурността на доставките са сред най-високите бизнес приоритети на компаниите
  • 63% от компаниите планират да участват в COP21 пряко или чрез представител.

Интернет страница на GEI

Източник: СЕС