По-евтина електроенергия за 1.1 млн. души

26.05.2016 г.

От 256 хиляди в момента, с новата методология уязвимите потребители на електроенергия ще нараснат до 500 хиляди лица и семейства или 1,1 млн. души, което е 14 на сто от българското население.

Сегашната дефиниция за социално уязвими потребители касае всички лица и семейства, които получават помощ за отопление. Новата дефиниция разширява обхвата. Така в категорията на социално уязвими потребители ще могат да се включват лица и семейства, които поради възраст или здравословно състояние или доходи са в риск от социално изключване.

Очакванията са преди лятната ваканция депутатите да приемат промените в Закона за енергетиката, където са разписани и мерките за защита на уязвимите групи.

Източник: 3Е-news.net