НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.

Цели 

Основните цели на НКБСЕС са следните:

  • да организира българското участие в работата на СЕС;
  • да проучва въпроси свързани с производството и използването на всички форми на енергия;
  • да извършва публикации и обмен на информация;
  • да извършва анализи и прогнози в областта на енергетиката.

Дейност

Националният комитет извършва следните дейности:

  • участване в изследвания, проучвания, технически програми и дискусии по енергийни проблеми и вземане на решения за тяхното изпълнение,
  • обмен на информация по Световната енергийна информационна система на СЕС;
  • отчитане и анализиране на най-важните енергийни проблеми за страната и света; предлагане на мерки за тяхното решаване, разработване на стратегически препоръки;
  • организиране на семинари и конференции по енергийните въпроси, публикации, енергийни срещи и мероприятия;
  • редовно провеждане на събрания на Сдружението и обмяна на информация между неговите членове;
  • сътрудничество с други организации.

Устав

Работна програма за 2020 г.

Управителен съвет

Валентин Николов
Ангелин Цачев
Eмил Гаврилов
Александър Ненков
Атанас Георгиев
Стоян Нешев
Димитър Стоянов

Данни на Сдружение "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет"

Булстат: 131077686
Банкова сметка:  BG 15BUIN76041011105113
ТБ “Алианц Банк България” АД
SWIFT: BUINBGSF