НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.

Цели

Основните цели на НКБСЕС са следните:

  • да организира българското участие в работата на СЕС;
  • да проучва въпроси свързани с производството и използването на всички форми на енергия;
  • да извършва публикации и обмен на информация;
  • да извършва анализи и прогнози в областта на енергетиката.

Дейност

Националният комитет извършва следните дейности:

  • участване в изследвания, проучвания, технически програми и дискусии по енергийни проблеми и вземане на решения за тяхното изпълнение,
  • обмен на информация по Световната енергийна информационна система на СЕС;
  • отчитане и анализиране на най-важните енергийни проблеми за страната и света; предлагане на мерки за тяхното решаване, разработване на стратегически препоръки;
  • организиране на семинари и конференции по енергийните въпроси, публикации, енергийни срещи и мероприятия;
  • редовно провеждане на събрания на Сдружението и обмяна на информация между неговите членове;
  • сътрудничество с други организации.

Управителен съвет

Валентин Алексиев Николов, председател
Северин Въртигов, заместник-председател
Eмил Димитров Гаврилов, заместник-председател
Александър Руменов Ненков
Атанас Димитров Георгиев
Стоян Стоев Нешев
Константин Димитров Стаменов

Работна програма на НКБСЕС за 2016 г.