ЕСО ЕАД е партньор в проекта CROSSBOW, който току-що стартира

10.11.2017 г.

ЕСО ЕАД бе домакин на първата среща на партньорите по проекта „Трансгранично управление на непостоянните възобновяеми енергийни източници и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро – CROSSBOW“, финансиран от ЕС в рамките на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

В проекта участват организации от 14 държави, сред които и 8 оператори на преносни мрежи от България, Румъния, Македония, Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина, Хърватия и Черна гора. Целта на CROSSBOW е да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия и съоръженията за съхранение, способствайки за по-широко разгръщане на незамърсяващи енергийни източници, съкращаване на мрежовите експлоатационни разходи и увеличаване на икономическите ползи от екологично чистата енергия и от съоръженията за съхранение.

Подробности за проекта може да намерите тук.

Източник: ЕСО ЕАД