Конкурс за есе на тема  “Energy for prosperity”

12.07.2019 г.

Националният комитет на България в Световния енергиен съвет (НКБСЕС) обявява конкурс за есе по темата на предстоящия 24-ти Световен енергиен конгрес - Energy for Prosperity.

Победителят ще има възможността да участва като член на българската делегация  в 24-тия Световен енергиен конгрес, който ще се поведе в периода 9-12 септември 2019 г. в Абу Даби. Всички разходи (такса за участие, пътни, квартирни и дневни) ще бъдат за сметка на НКБСЕС. След завръщането си, участникът има ангажимент да представи срещите и събитията, на които е присъствал по време на участието си в конгреса, пред членовете на Националния комитет на България в СЕС.

Конкурсът за най-добро есе ще се проведе в два кръга. Първи кръг – изпращане на есета (на български език), които ще бъдат оценени от жури, съставено от членове на НКБСЕС, и втори кръг – представяне на есето, вкл. с презентация, на английски език, пред журито. За участие във втория кръг ще бъдат допуснати само първите петима класирани.

В конкурса може да участват всички заинтересовани пълнолетни български граждани, като разработките на ученици, студенти или докторанти по енергийни специалности ще се разглеждат с предимство.

Есетата, до 1500 думи, трябва да се представят във формат Word, шрифт Verdana 10, междуредие 1,15.

Презентациите (до 10 слайда), във формат pdf  трябва да бъдат изпратени заедно с есетата. На среща с журито ще бъдат поканени само авторите на първите пет класирани есета, които ще представят и своите презентации.

С цел прозрачност на конкурса участниците в първия кръг, при желание, ще могат да присъстват по време на представянето на презентациите във втория кръг, дори да не са класирани.

Критерии за оценка:

  1. Представена теза и аргументация – 5 т.
  2. Оригиналност – 5 т.
  3. Езикова култура и правилно боравене с терминологията – 5 т.
  4. Добро визуално представяне и разбираемост на презентацията, съответствие с представеното в есето – 5 т.

Есетата и презентациите трябва да бъдат изпратени до 17:00 ч., на 16 юли 2019 г. на  електронен адрес: office@wec-bulgaria.org.