НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Общо събрание на НКБСЕС, проведено на 19.06.2018 г.

21.06.2018
На 19 юни 2018 г. в сградата на Стопанския факултет на Софий...

Интервю на DENA с Кристофър Фрай

25.05.2018
Германската енергийна агенция DENA публикува интервю с Генер...

24-ти световен енергиен конгрес

03.05.2018
Oт 9 до 12 септември 2019 г., столицата на Обединените Арабс...

Новини за българската енергетика

България е изпълнила 60,7% от националната си цел за енергийни спестявания

12.07.2018
В периода 2014 - 2017 г. в България са спестени 5 056,3 GWh ...

Спад на производството и потреблението на електроенергия

11.07.2018
Производството от вятърните, соларните и централите на биома...

Нови цени на електроенергията и топлинната енергия от 1 юли 2018 г.

02.07.2018
КЕВР обяви новите цени в сектор „Електроенергетика“ и „Топло...

Публикации

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси – 2018

23.05.2018
Докладът "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" предст...

Световни енергийни сценарии 2017 - Субсахарска Африка

02.03.2018
През февруари, СЕС публикува най-новия си доклад, посветен н...

Програма на събитията на СЕС през 2018 г.

05.02.2018
СЕС публикува програма на събитията, които ще организира до ...