НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНИЯ ЕНЕРГИЕН СЪВЕТ

Сдружението "Националeн комитет на България в Световния енергиен съвет" (НКБСЕС), е доброволно сдружение на юридически и физически лица за осъществяване на дейност с нестопанска цел. Националният комитет представлява България в СЕС.Новини за СЕС и НКБСЕС

Удължава се срокът за изпращане на становища по Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

18.04.2019
Бихме искали да Ви информираме, че срокът за изпращане на ст...

Свикване на Общо събрание на НКБСЕС на 28.05.2019 г.

18.04.2019
Управителният съвет на сдружение “Национален комитет на Бълг...

Победителите в SET Award 2019

17.04.2019
Победители в международния конкурс SET Award 2019 за най-ино...

Новини за българската енергетика

Обществено обсъждане на Тарифен кодекс за IGB

22.04.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране съобщава, че на 8 ...

КЕВР е публикувала заявленията на енергийните дружества за цени на електроенергията за периода от 1 юли 2019 до 30 юни 2020 г.

17.04.2019
Комисията за енергийно и водно регулиране е публикува предос...

Одобрено е финансирането на изграждането на междусистемната газова връзка Гърция - България

04.04.2019
На 2 април 2019 г. Европейската комисия официално е одобрила...

Публикации

Наръчник за енергийния преход

17.04.2019
Световният енергиен съвет е изготвил насоки, как биха могли ...

Световен енергиен обзор – Сравнителен анализ на световните енергийни сценарии

17.04.2019
Енергийният преход е само част от Големия преход. Енергийния...

Десети „Мониторинг на глобалните енергийни въпроси“

19.02.2019
Близо 2300 световни енергийни лидери от 86 държави се включи...