Световните енергийни перспективи – разходи за енергийни технологии
октомври 2013 г.

Изданието е съвместна разработка на СЕС и BNEF. То има за цел да направи сравнителен анализ на разходите за генерация на електроенергия от множество енергийни ресурси.