Преглед на въпроси в световната енергетика (бълг. език)
Февруари 2012 г.

За да се оценят глобалните енергийни въпроси и еволюцията им, СЕС извършва ежегодно проучване с помощта на председателите на Националните комитети в СЕС в над 90 страни. Проучването обхваща макроикономически рискове, геополитика, бизнес климат и визия за развитието на енергетиката.