Българска енергетика

Европейската комисия предлага съществено увеличение на текущото финансиране в сектор "Сигурност" в периода 2021-2027 г.

14.06.2018
Предложената сума за извеждане от експлоатация на старите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ възлиза на 63 млн. евро

България, Сърбия и Унгария ще си сътрудничат в областта на природния газ

14.06.2018
Трите държави ще работят заедно за гарантиране енергийната сигурност в региона като развият сътрудничеството си в областта на природния газ.

Одобрен е проект за изменение на закона за ВЕИ

30.05.2018
Правителството е одобрило проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници, съгласно което от 1 септември 2018 г. транспортните горива с нефтен произход трябва да съдържат минимум 6% биодизел, от които 1% биогориво от ново поколение (произведено от отпадъци и остатъци).

Готвят се промени в наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВИ

29.05.2018
Експерти от МЕ, МФ, МИ и работодателските организации започват съвместна работа по проект за актуализация на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г.

Покана от КЕВР за обществено обсъждане на цените на електроенергията от ВЕИ

28.05.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране кани на 6 юни заинтересованите страни

Промени в Националната рамка за развитие на пазара на алтернативни горива

09.05.2018
Министерският съвет е приел промени в Националната рамка за политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура.

Избрани са новите членове на КЕВР

26.04.2018
На днешното си пленарно заседание, Народното събрание избра новите членове на КЕВР.

Обединение на пазарите "Ден напред" на България и Македония

17.04.2018
На 12 април БНЕБ и МЕПСО са подписали меморандум за разбирателство, който поставя началото на обединението на двата пазара.

На 11 април БНЕБ отваря пазара „В рамките на деня“

10.04.2018
Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД стартира търговията с електроенергия „В рамките на деня“.

СОКАР с намерение да инвестира в българската газоразпределителна мрежа

04.04.2018
Азербайджанската държавна нефтена компания СОКАР е потвърдила намерението си да инвестира в газоразпределителната мрежа на територията на България по време на работно посещение в София.

Цена на природния газ за второто тримесечие на 2018 г.

02.04.2018
Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за IІ-то тримесечие на 2018 г.

ЕСО готви промени в правилата за управление на електроенергийната система

23.03.2018
"Електроенергиен системен оператор" ЕАД подготвя изменение на правилата за управление на електроенергийната система

EVN България награди за отличен успех дипломанти от ТУ София – Филиал Пловдив

20.03.2018
За поредна година ЕVN България бе официален гост на тържествената церемония по дипломиране на випуск 2017 в Технически университет София – Филиал Пловдив.

Договор за изготвяне на предпроектно проучване за газовия хъб „Балкан”

15.03.2018
В присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, "Булгартрансгаз" ЕАД и избраният българо-швейцарски консорциум ДЗЗД "АФ-ЕМГ Консулт" подписаха договор за изготвяне на предпроектно проучване за газов хъб "Балкан".

Създаване на постоянен форум на енергийните регулатори на страните от Балканския полуостров

06.03.2018
Предложението на КЕВР за създаване на такъв Форум е подкрепено от регулаторите на Македония, Гърция, Черна гора и Сърбия.

Ръст на производството на електроенергия от ВЕЦ

20.02.2018
Производството на електроенергия от водноелектрическите централи в страната бележи ръст за първи път от две години насам.

Българска фондова борса - София е новият собственик на Българска независима енергийна борса (БНЕБ)

06.02.2018
БФБ-София е придобила 100% от капитала на БНЕБ срещу 5,2 милиона лева.

Акценти от срещата между енергийните министри на Република България и Държавата Израел

30.01.2018
Българският енергиен министър Теменужка Петкова обсъди с колегата си от Държавата Израел, д-р Ювал Щайниц, възможностите за доставка на природен газ за страната ни.

България ще обжалва решението на ЕК относно емисионните нива на ТЕЦ-овете

11.01.2018
Министерският съвет е взел решение България да подкрепи Полша при обжалване решението на ЕК от 31 юли 2017 г.

Нови правила за работа на централизирания пазар за двустранни договори

09.01.2018
От днес влизат в сила нови правила за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.

Цена на природния газ за първото тримесечие на 2018 г.

29.12.2017
С решение от 28.12.2017 г., КЕВР утвърждава цената, на която "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа

Министерството на енергетиката предлага промяна в Закона за енергетиката

07.12.2017
МЕ е предложило за обществено обсъждане промяна в Закона за енергетиката.

МЕ отчита 8 130 т. годишно спестени емисии чрез Програмата „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“

30.11.2017
Министърът на енергетиката оценява като успешно изпълнението на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съвместни дейности на България и Република Македония в областта на електроенергетиката и природния газ

24.11.2017
Правителствата на България и Македония подписаха две споразумения за сътрудничество в енергийния сектор

ЕСО ЕАД е партньор в проекта CROSSBOW, който току-що стартира

10.11.2017
ЕСО ЕАД бе домакин на първата среща на партньорите по проекта „Трансгранично управление на непостоянните възобновяеми енергийни източници и инсталации за съхранение на енергия, позволяващи транснационален пазар на едро – CROSSBOW“, финансиран от ЕС в рамките на програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Пети блок на АЕЦ Козлодуй с подновена лицензия за експлоатация

06.11.2017
От днес влиза в сила новата 10-годишна лицензия за експлоатация на пети блок на АЕЦ Козлодуй.

Обществено обсъждане на проект на Правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия

31.10.2017
КЕВР прави обществено обсъждане на проекта на Правилата за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия на 7 ноември 2017 г.

Операторите на големи горивни инсталации предлагат да се удължи срока за кандидатстване за дерогация

28.10.2017
Операторите на големи горивни инсталации в България искат удължаване на срока за подаване на заявления за дерогация до една година

Представяне българските приоритети в областта на енергетиката по време на европейското председателство

17.10.2017
Министърът на енергетиката представи пред работодателските организации и енергийните компании приоритетите на правителството по отношение на енергетиката във връзка с европейското председателство.

Българската фондова борса купува Българската независима енергийна борса

12.10.2017
Българската фондова борса (БФБ) е подала искане за придобиване на "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ).

Договор за аварийна доставка на енергия между ЕСО и Транселектрика

04.10.2017
В рамките на четвъртото заседание на съвета за сътрудничество на високо равнище между правителствата на Република България и Румъния бе подписан договор за аварийна доставка на енергия

Заседание на междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

27.09.2017
България и Русия ще продължат да развиват и задълбочават сътрудничеството си в енергийния сектор.

Нов газов мрежови модел от 1 октомври 2017 г.

13.09.2017
Комисията за енергийно и водно регулиране счита, че от 1 октомври трябва да влязат в сила правилата за новия мрежови модел за цени за пренос и капацитет на газопреносната мрежа.

Обществено обсъждане на актуализирания НПДЕЕ

08.09.2017
Министерството на енергетиката е публикувало на страницата си в интернет проект на актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г.

Годишен доклад на КЕВР за ЕК за 2016 г.

07.08.2017
На страницата на КЕВР е публикуван годишният национален доклад за Европейската комисия, изготвян от Комисията в съответствие със задължението за докладване съгласно Директива 2009/72/ЕО

Меморандум за разбирателство между газови компании от България, Гърция, Румъния и Унгария

19.07.2017
На съвместна среща днес в Букурещ, "Булгартрансгаз" ЕАД (България), Ай Си Джи Би АД (България), DESFA S.A. (Гърция), FGSZ LTD (Унгария) и SNTGN TRANSGAZ S.A. (Румъния) подписаха Меморандум във връзка с реализирането на Вертикалния газов коридор.

КЕВР прие новите цени на енергията от 1 юли

03.07.2017
От 1 юли 2017 г. са в сила новите цени на природния газ, електрическата и топлинната енергия и на енергията, произведена от топлоцентрали по високоефективен комбиниран начин

България подкрепя новата цел на ЕС за енергийна ефективност през 2030 г.

27.06.2017
България подкрепя предложението на Съвета на ЕС за приемане на цел от 30% за енергийните спестявания до 2030 г.

Ускоряване дейностите по изграждането на междусистемната газова връзка между България и Гърция

24.06.2017
България и Гърция ще работят за ускоряване на дейностите по завършване на проекта за изграждане на междусистемната газова връзка между двете страни.

Предложение за създаване на съвместна работна група между България и Македония

21.06.2017
Министърът на енергетиката, Теменужка Петкова, е предложила да се създаде съвместна работна група за проучване възможностите за изграждане на междусистемна газова връзка между Македония и България

Пътна карта за проучване развитието на газопреносната инфраструктура

05.06.2017
"Газпром" и Министерство на енергетиката на България се договориха да проучат въпроса за развитие на газопреносната инфраструктура в република България

Споразумение за сътрудничество между КЕВР и регулаторите на Гърция и Румъния

29.05.2017
КЕВР подписа споразумение за сътрудничество с регулаторите на Гърция и Румъния

България се присъедини към Регионалната инициатива за интеграция на електроенергийния пазар „Западни Балкани 6“

19.05.2017
България се присъедини към Регионалната инициатива за интеграция на електроенергийния пазар „Западни Балкани 6“

Съществуващи ТЕЦ ще могат да кандидатстват за по-либерални емисионни норми

03.05.2017
Независимо от това, че гласуваният в Брюксел на 28 април 2017 г., документ определя нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, съществуващи централи ще могат да се възползват от предвидената възможност за дерогация по чл.15(4) от Директива 2010/75/ЕС, която ще им позволи да спазват по-либерални норми.

ЕК одобри предложеното от България разпределение на безплатни квоти парникови газове за 2016 г.

11.04.2017
ЕК одобри предложеното от България разпределение на безплатни квоти парникови газове за 2016 г.

Добра новина за българските големите горивни инсталации

04.04.2017
В свое писмо до МОСВ от 3 април 2017 г. Европейската комисия е потвърдила, че съществуващите големи горивни инсталации в страната ще могат да продължат работата си при спазване на изискванията на действащото законодателство.

КЕВР утвърди цената на природния газ за II-то тримесечие на 2017 г.

31.03.2017
С решението на КЕВР, считано от 1 април 2017 г., утвърдената цена на природния газ за ІІ-то тримесечие на 2017 г. за крайни снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 363,26 лв./1000 куб. м. или 39.04 лв. на MWh, без акциз и ДДС.

Работодателските организации представиха приоритетите си за енергетиката

20.03.2017
В събота, в президентството четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, представиха приоритетите си пред президента Румен Радев.

Частни компании се обединиха в Алианс за енергийна ефективност

02.03.2017
АЕЕ е сдружение с нестопанска цел, което ще изпълнява всички необходими дейности за подпомагане повишаването на енергийната ефективност в България и постигането на националните цели в тази област.

Предприети са стъпки за намаляване на рестрикциите за големите горивни инсталации

21.02.2017
Предприети са поредица от стъпки за защита на националния интерес по отношение на готвените рестрикции за големите горивни инсталации. Това каза служебният заместник- министър на енергетиката Константин Делисивков по време на дискусия, посветена на бъдещето на българския въгледобив в контекста на готвените промени в референтния документ на ЕК за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации.

Възстановява се износът на електроенергия от България

07.02.2017
Със заповед на служебния министър на енергетиката Николай Павлов ограниченията за износ на електроенергия с произход България се премахват, считано от 9 февруари 2017 г.

Подписан е меморандум за газовия интерконектор България – Сърбия

19.01.2017
Днес от българска и сръбска страна бе подписан Меморандум за разбирателство по проекта за изграждане на междусистемната газова връзка между България и Сърбия.

437 млн. лв. във фонда за електроенергийната система през 2017 г.

11.01.2017
Приходи в размер на 436 920 000 лева ще бъдат събрани във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2017 г.

КЕВР утвърди цената на природния газ за първото тримесечие на 2017 г.

30.12.2016
На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за I-во тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Всички сгради ще подлежат на сертифициране за енергийна ефективност

21.12.2016
Обхватът на сградите, които подлежат на сертифициране за енергийна ефективност, ще бъде разширен, като в него се включат всички сгради в експлоатация. Това е предвидено в промените на Закона за енергийна ефективност, които бяха гласувани от парламента окончателно днес.

Отчет на сектор "Енергетика" за 11/2014 -11/2016 г.

14.11.2016
Правителството публикува "Отчет за изпълнение на приоритети в областта на сектор "Енергетика" за периода ноември 2014 г. – ноември 2016 г.". Документът представя напредъка на сектора по изпълнението на Програмата за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.

Днес пускат в експлоатация газовата връзка България - Румъния

11.11.2016
Газовата връзка между България и Румъния ще бъде официално пусната в експлоатация днес в 12 часа на обяд. Очаква се лентата да бъде прерязана от премиера Бойко Борисов, като на церемонията освен официални представители на Румъния ще присъстват и такива от Европейската комисия.

НЕК и Атомстройекспорт се споразумяха по проекта "Белене"

26.10.2016
"Национална електрическа компания" ЕАД и АО "Атомстройекспорт" подписаха споразумение за окончателно уреждане на отношенията съгласно решението на Международния арбитражен съд в Женева по дело ICC No. 18086/GZ/MHM.

КЕВР утвърди цената на природния газ от 01.10.2016 г.

01.10.2016
На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие окончателно решение във връзка с подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за ІV-то тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Парламентът одобри държавната помощ за руските реактори за "Белене"

21.09.2016
Парламентът разреши държавната помощ, позволяваща НЕК да плати на "Атомстройекспорт" за двата реактора за АЕЦ "Белене". Депутатите одобриха на първо четене внесения от МС Законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Националната електрическа компания" ЕАД (НЕК).

Разширява се енергийното сътрудничество в региона

09.09.2016
В Будапеща, Унгария се проведе среща на Групата на високо равнище за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа. Основен акцент по време на разговорите бе засилване на регионалното сътрудничество между страните от Централна и Югоизточна Европа както за гарантиране сигурността и диверсификацията на газовите доставки, така и в електроенергийния отрасъл.

До 4000 домакинства могат да кандидатстват за програмата на ЕБВР за енергийна ефективност

02.09.2016
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) продължава своята кредитна линия за енергийна ефективност в жилищния сектор в България с 20 млн. евро и допълнителни 4,4 млн. евро безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя от Международен фонд "Козлодуй".

ЕК одобри наредбата за намаляване тежестта за бизнеса от ВЕИ

09.08.2016
Европейската комисия одобри без възражения мерките за облекчаване на разходите на големите индустриални консуматори за зелена енергия.

Обществено обсъждане на ЗИЕ на Закона за енергийната ефективност

18.07.2016
Основната цел на законопроекта е постигане на пълно транспониране на Директива 2012/27/ЕС и Директива 2010/31/ЕС в националното законодателство.

КЕВР утвърди новите цени на енергията

30.06.2016
На днешното си заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди нови цени за електрическата енергия, топлинната енергия и природния газ, които ще са в сила от 01.07.2016 г.

Енергийни проекти ще кандидатстват за финансиране по плана "Юнкер"

02.06.2016
Проекти от българския енергиен отрасъл ще кандидатстват за финансиране по плана "Юнкер". Те включват са четири проекта на Електроенергийния системен оператор и проекти във връзка с изграждането на газовия интерконектор Българиа-Гърция.

По-евтинa електроенергия за 1.1 млн. души

26.05.2016
От 256 хиляди в момента, с новата методология уязвимите потребители на електроенергия ще нараснат до 500 хиляди лица и семейства или 1,1 млн. души, което е 14 на сто от българското население.

България ще получава природен газ през Гърция

17.05.2016
На официална церемония в Солун, Гърция бе дадено начало на изграждането на Транс-адриатическия газопровод, част от инфраструктурата на Южния газов коридор.

БЕХ ЕАД подписа договор за заема за американските централи

25.04.2016
Кредитът е на стойност 535 млн.евро. Предстои КЕВР да одобри договора между БЕХ и НЕК, след което започва разплащането.

Започва проучвателният сондаж в Блок „Хан Аспарух"

19.04.2016
На официална церемония днес в Бургас бе дадено началото на сондажните дейности на Тотал Е&П България и неговите партньори ОМВ Офшор България и Репсол България в блок „Хан Аспарух” в българските води на Черно море.

Модернизирани са компресорна станция "Странджа" и газохранилището в Чирен

12.04.2016
Днес „Булгартрансгаз“ ЕАД въведе в експлоатация третата от четирите модернизирани компресорни станции. Реконструкцията на КС „Странджа“ възлиза на близо 70 млн. лева. През "Странджа" преминава около 85% от транзитирания през България природен газ.

Битът и малкият бизнес вече могат да сменят доставчика на електроенергия

01.04.2016
От днес вече и потребителите на ниско напрежение – домакинствата и малкият бизнес - могат да сменят доставчика си на електроенергия. Това стана възможно след като трите електроразпределителни дружества в страната разработиха стандартни товарови профили, одобрени от КЕВР.

Нови цени на природен газ, топлоенергия и електроенергия от когенерации

31.03.2016
Новата цена на газа е с 23,02% по-ниска в сравнение с предишното тримесечие, от началото на 2015 година досега намалението на синьото гориво е около 48%.

Национална енергийна камара създадоха големи енергийни инвеститори

22.03.2016
Най-големите инвеститори в енергийния сектор на България – Българската фотоволтаична асоциация, Българска ветроенергийна асоциация, Асоциация Хидроенергия, EVN България, ЕЙ И ЕС България, Енерго Про, Контур Глобал и ЧЕЗ България създадоха сдружение, което да представлява интересите на производителите и разпространителите на енергия.

Въвеждане в експлоатация на компресорна станция "Лозенец"

04.03.2016
След като през октомври 2015 г. "Булгартрансгаз" ЕАД въведе в експлоатация компресорна станция "Ихтиман", днес заработи и "Лозенец". Реконструкцията е част от проекта на обща стойност над 200 млн. лв. за модернизация на четири компресорни станции - "Странджа", "Петрич", "Лозенец" и "Ихтиман".

Шел ще проучва в Черно море за залежи на нефт и природен газ

23.02.2016
Компанията "Шел Експлорейшън енд продакшън (LIX) Б.В", част от групата "Роял Дъч Шел", ще проучва площ "Блок 1-14 Силистар" за залежи на нефт и природен газ.

Приключи първа фаза на проекта за газова връзка между България и Сърбия

28.12.2015
Общата стойност на проекта за българската част от трасето е 92.6 млн.лв., от които за Фаза 1 "Проектиране", със срок до 31.12.2015 г. са направени разходи в размер на 3.5 млн.лв.

Българската енергийна борса започна работа в тестови режим

11.12.2015
На 11-ти декември 1074 МВтч от ТЕЦ „Марица Изток 2“ бяха изтъргувани по време на демонстрационната тестова сесия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

Отпадат преференциалните цени за електроенергия от биомаса

04.12.2015
От Народното събрание решиха окончателно електроенергията, произвеждана от биомаса, да не се изкупува на преференциални цени от 01.01.2016 г.

„Шел” ще проучва нефт и природен газ в площта „Блок 1-14 Силистар“

13.10.2015
„Шел Експлорейшън енд прадакшън (LIX) Б.В.“ ще проучва нефт и природен газ в площ „Блок 1-14 Силистар“, разположена в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Електроенергийната борса започва работа през декември

29.09.2015
Електроенергийната борса в България ще заработи в началото на 8-ми декември тази година, като ще разчита на държавните централи за гарантиране на ликвидност. Цената на електроенергията за бита ще остане регулирана.

Представители на бизнеса в бордове на държавните енергийни дружества

16.09.2015
Няколко пакета мерки в сферата на енергетиката са обсъдени днес на среща на работодателските организации с премиера Бойко Борисов, съобщи БТА.

Одобрен е националният доклад за безопасно управление на РАО

09.09.2015
Националният доклад се отнася както за съоръженията, така и за дейностите, и представя политиките и програмите, които покриват целия цикъл на безопасно управление на радиоактивните отпадъци, в това число и погребването им.

Износът на електроенергия е по-висок с 35%, а вътрешното потребление - с 3.3%

03.09.2015
Износът на електроенергия от България се е повишил с 35% за първите 8 месеца на годината спрямо същия период на 2014 г. Износът е основно за Гърция, Македония и Турция.

Обнародваха промените в Закона за енергетиката

23.07.2015
Днес в „Държавен вестник“ бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от Народното събрание на 22 юли 2015 г.

Правителството разработи мерки за справяне с дефицитa в енергетиката

03.07.2015
Правителството предприе мерки за финансово стабилизиране на енергетиката. Целта е да се редуцира текущият дефицит в Националната електрическа компания и да се създадат условия за либерализация на българския електроенергиен пазар.

Почина доц. Валентин Кирчев

15.06.2015
След кратко боледуване на 59 години почина доц. Валентин Кирчев, съобщиха от семейството му. Погребението ще бъде утре 16 юни. От 10 часа е опелото в Ритуална зала на Централния гробищен парк в Пловдив.

Близо 6000 потребители вече са на свободния електроенергиен пазар

11.06.2015
На българския либерализиран пазар на електроенергия вече има 5917 потребители и 68 търговци. Това сочат данните на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) към края на май 2015 г.

България се присъедини към Международната енергийна харта

20.05.2015
Постигане на благоприятен инвестиционен климат в енергийния сектор, така че той да е устойчив в дългосрочен план е една от основните цели, заложени в новия вариант на Международната енергийна харта.

Парламентът прие Закона за енергийната ефективност

30.04.2015
Новият Закон за енергийната ефективност e разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

НЕК очаква да спести 1 млрд. лв от споразумение с ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“

08.04.2015
Днес НЕК подписа промяна в споразуменията с двете централи за намаляване цената им за разполагаемост, в резултат на което се очаква НЕК да спести около 1 млрд. лв. до края на действието на дългосрочните им договори.

Парламентът избра председател и членове на КЕВР

02.04.2015
Парламентът избра новите комисари на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Със 142 гласа Иван Иванов, предложен от Реформаторския блок, стана председател на комисията.

Парламентът прие промените в Закона за енергетиката

26.02.2015
Да се стабилизира финансовото състояние на енергетиката, да се балансират взаимоотношенията в сектора и да се гарантира независимостта на регулатора в полза на потребителите – това са основните цели на промените в Закона за енергетиката, които бяха одобрени на второ четене от парламента.

България, Гърция и Румъния ще работят по Вертикалния газов коридор

09.02.2015
България, Гърция и Румъния са постигнали съгласие да стартират група за изграждане на Вертикалния газов коридор, все се очаква потвърждение за участие от Унгария.

Програма на правителството 2014 - 2018 г. - сектор "Енергетика"

24.01.2015
Водещ приоритет на правителството в сектор "Енергетика" е осигуряването на финансова стабилност.

САЩ ще подпомогне изготвяне на енергиен план на България

15.01.2015
Енергийната диверсификация и изготвянето на план за енергийното развитие на България, наред със сътрудничество в областта на отбраната и правосъдието, са били сред основните теми по време на срещата между американския държавен секретар Джон Кери и българския премиер Бойко Борисов.