Българска енергетика

Националният план за възстановяване и устойчивост вече е внесен в Европейската комисия

15.10.2021
Европейската комисия получи Плана за възстановяване и устойчивост на България, с който страната иска безвъзмездни средства в размер на 6,6 млрд. евро

Цена на природния газ за м. октомври 2021 г.

01.10.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 октомври 2021 г. в размер на 94,54 лв./MWh

Цена на природния газ за м. септември 2021 г.

02.09.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 септември 2021 г. в размер на 69,40 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

ЕСО въведе в експлоатация и третия електропровод по петте проекта от общ интерес

02.08.2021
Вътрешният електропровод 400 kV с дължина 86 километра, свързващ подстанции Варна и Бургас, е третият проект от общ европейски интерес,

Цена на природния газ за м. август 2021 г.

02.08.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 август 2021 г.

ЕСО ЕАД с нова модерна интернет страница

19.07.2021
Модерна визия, богата информация и лесен достъп до услугите си предлага на потребителите ЕСО ЕАД с нова интернет страница.

Първо заседание на работната група „Иновации в енергетиката“

15.07.2021
В „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД започна работата на групата за иновации в енергетиката.

Цена на природния газ за месец юли 2021 г.

02.07.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за месец юли 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Очаква се МЕ да вземе решение за Марица изток

18.06.2021
До седмица Министерството на енергетиката ще обяви какво ще предприеме за запазване работата на Мини Марица-изток и на ТЕЦ Марица Изток 2, без да се налага повишаване цената на електроенергията от 1 юли.

Цена на природния газ за м. юни 2021 г.

02.06.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 юни 2021 г. в размер на 45,27 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

RE-Source хъб в Югоизточна Европа

18.05.2021
Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) и Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) подписаха меморандум за сътрудничество и насърчаване на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в България

България вече е част от единния европейски пазар на електроенергия „Ден напред“

11.05.2021
България се присъедини към единния европейски пазар на електроенергия „Ден напред“ (SDAC) чрез границата с Гърция

Започва набиране на проектни предложения за подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление

11.05.2021
Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по процедурата "Енергийна ефективност в сгради"

Цена на природния газ за месец май 2021 г.

04.05.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ

Вътрешните електропроводи Марица изток- Бургас и Марица изток – ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3 са въведени в експлоатация

23.04.2021
ЕСО ЕАД въведе в експлоатация вътрешния електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас, чието изграждане започна през месец май 2019 г

КЕВР утвърди цената на природния газ за месец април 2021 г.

22.04.2021
С решение от 21.04.2021 г., Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ от 1 април 2021 г.

Българската независима енергийна борса с нов уебсайт

14.04.2021
От днес Българска независима енергийна борса (БНЕБ) има нов сайт с модернизирана визия и добавени актуални функционалности, съобразени с нарастващите потребности на участниците на различните пазарни сегменти на БНЕБ.

Актуализиране на списъка на стратегическите обекти и дейности в енергетиката

07.04.2021
Министерството на енергетиката предлага изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

КЕВР прие доклада за дейността си през 2020 г.

31.03.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране прие Годишния доклад за дейността на КЕВР за 2020 г., който се изготвя ежегодно в съответствие със законовите изисквания и се внася в Народното събрание, в срок до 31 март.

Правителството одобри присъединяването на България към европейските инициативи в областта на водорода

24.03.2021
България се присъединява към координираните усилия на другите държави членки за насърчаване на водородните технологии и развитие на водородната икономика.

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на ЗЕЕ

12.03.2021
По-рано днес АУЕР съобщи, че в брой 21 на Държавен вестник, от дата 12.3.2021 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.

България ще се присъедини към Единния европейски пазар ден напред, когато заработи пазарното обединение с Гърция

09.03.2021
Стартирането на проекта за пазарна интеграция между България и Гърция е следващата стъпка към постигането на Единен европейски пазар на електроенергия в сегмента ден напред.

Цена на природния газ за м. март 2021 г.

01.03.2021
КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 март 2021 г. в размер на 28,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)

Създаване на съвместна работна група за изграждането на интерконектора между България и Сърбия

27.02.2021
Министърът на енергетиката на Република България Теменужка Петкова и зам.-министър председателят и министър на минното дело и енергетиката на Република Сърбия Зорана Михайлович

NuScale и "АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности" с меморандум за разбирателство за изследване развитието на малки модулни реактори в България

17.02.2021
NuScale Power обяви подписването на меморандум за разбирателство с "АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“ (KNPP-NB), като ще бъде обмислено внедряването на иновативна технология за малки модулни реактори (ММР) на NuScale в централата.

Консултативният съвет за Южния газов коридор обсъди напредъка в изпълнението на IGB

12.02.2021
По време на ежегодната министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор бе обсъдено и изпълнението на проекта по изграждане на интерконектора

Обществено обсъждане на проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

09.02.2021
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Цена на природния газ за м. февруари 2021 г.

01.02.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ

Промени в правилата за работа на БНЕБ

18.01.2021
В „Държавен вестник“, бр. 4/15.01.2021 г., са обнародвани Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ).

България стана 34-тата страна членка на Агенцията за ядрена енергия

05.01.2021
На 1 януари 2021 г. България официално се присъедини към Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и нейната Информационна банка

КЕВР създаде единна централизирана платформа за сравняване на оферти и за сключване на договори с търговци за доставка на електрическа енергия

04.01.2021
В изпълнение на изискванията на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране създаде платформа за сравняване на оферти и за сключване на договори с търговци за доставка на електрическа енергия

Цена на природния газ за м. януари 2021 г.

04.01.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители

От 31 декември България ще започне да получава природен газ от Азербайджан

23.12.2020
От 31 декември България започва да получава природен газ от Азербайджан

Министерството на енергетиката с предложение за допълнение към списъка на стратегическите обекти и дейности в енергетиката

16.12.2020
Министерството на енергетиката предлага изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

България и Северна Македония с меморандум за обединение на пазарите във времевия интервал ден напред с хоризонт 2022 г.

07.12.2020
Енергийният системен оператор, Българската независима енергийна борса, Македонският електропреносен системен оператор (MEPSO) и Македонският пазарен оператор (MEMO) подписаха Меморандум за разбирателство

Цена на природния газ за м. декември 2020 г.

01.12.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 декември 2020 г. в размер на 27,70 лв./MWh

От 1 декември ще заработи нова версия на електронната система за търговия на сегмент "Ден напред"

17.11.2020
"Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) информира, че считано от 01.12.2020 г., борсовият оператор ще въведе в реална работа нова подобрена версия на електронната система за търговия на пазарен сегмент "Ден напред" (ЕСТ-ДН).

Предвидени са средства за модернизиране на електроенергийната инфраструктура по линия на Плана за възстановяване и устойчивост

13.11.2020
Министерството на енергетиката, съвместно с представители на Електроенергийния системен оператор, организира обществено обсъждане със заинтересовани страни на проекта за дигитална трансформация и развитие на информационните системи на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика.

Министерският съвет одобри актуализираната рамкова позиция по Европейската зелена сделка

04.11.2020
Министерският съвет одобри актуализираната рамкова позиция по Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите "Европейска зелена сделка"

Българският атомен форум настоява ядрената енергетика да стане част от Зелената сделка

03.11.2020
В отворено писмо до българските и европейските институции Българският атомен форум настоява ядрената енергетика да стане част от Зелената сделка, както и да бъде предвидена финансова подкрепа за нейното развитие.

Цена на природния газ за м. ноември 2020 г.

02.11.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 ноември 2020 г. в размер на 28,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)

Има решение за проучване на възможностите за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй

16.10.2020
Правителството дава мандат на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) да започне проучване на възможностите за изграждане на нова мощност на АЕЦ "Козлодуй" с американско оборудване

България с най-високи цени на електроенергията на свободния пазар

12.10.2020
През изминалата седмица България се затвърди като една от държавите с най-високи цени на електроенергията в Еропа. Изпревари я само Румъния.

Цена на природния газ за м. октомври 2020 г.

02.10.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители

Парламентарната комисия по енергетика посети АЕЦ „Козлодуй”

29.09.2020
На 28 септември делегация от Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание, водена от нейния председател Валентин Николов,направиха работно посещение в АЕЦ „Козлодуй“.

КЕВР утвърди цената на природния газ за м. септември 2020 г.

16.09.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за м. септември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ

КЕВР организира обществено обсъждане на доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на ЕСО ЕАД

10.09.2020
На 17.09.2020 г. от 10:25 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

„Замразяване“ цената на природния газ

01.09.2020
Правителството е решило да не се променя цената на природния газ от 1 септември 2020 г. и е поискало извършване на проверка на начина, по който „Булгаргаз” ЕАД е образувал предложената цена, която предвижда 20% увеличение.

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газтрейд“ С.А. подписаха споразумение за покупко-продажба на акции за терминала за втечнен газ до Александруполис

24.08.2020
С подписването на споразумение за покупко-продажба на акции от капитала на „Газтрейд“ С.А., както и на споразумение между акционерите DEPA Commercial S.А., Gaslog Cyprus Investments Ltd, „Булгартрансгаз“ ЕАД и проектното дружество Газтрейд С.А.

Кръгова и нисковъглеродна икономика 2030

12.08.2020
Правителството публикува за обществено обсъждане Проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ на Националната програма за развитие "България 2030".

Спад в потреблението на електроенергия в България от началото на годината

11.08.2020
Потреблението на електроенергия в страната от началото на годината до момента е спаднало с 3,83% спрямо същия период за 2019 г., според оперативни данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)

Пазарът „Ден напред“ е най-предпочитан от търговските участници и с рекордни търгувани количества енергия

04.08.2020
През м. юли на пазара „Ден напред“ са изтъргувани 1505 GWh електрическа енергия, което е почти със 7 пъти повече в сравнение със старта на този сегмент през януари 2016 г.

Цена на природния газ за м. август 2020 г.

04.08.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Създаден е Югоизточен координационен център за сигурност на електроенергийните мрежи

27.07.2020
Операторите на преносни системи на България (ЕСО ЕАД), Гърция (IPTO), Италия (TERNA SpA) и Румъния (Transelectrica) учредиха дружество за координиране на сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа - Southeast Electricity Network Coordination Center (SEleNe CC) със седалище в гр. Солун, Гърция.

България отчита изпълнение на 87,6% от националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г.

23.07.2020
Съгласно годишния отчет за изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., за периода 2014 – 2019 г. в България са спестени 7 295,2 GWh енергия в резултат от прилагането на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката и на приноса на задължените лица.

Проект на национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд до 2050 г.

13.07.2020
Министерството на енергетиката публикува проект на дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд до 2050 г.

Предложения за председател на КЕВР се подават до 14 юли

10.07.2020
Парламентът прие процедурни правила, касаещи избора на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което дава срок до 14 юли за предложения за председател на Комисията

Министерството на енергетиката публикува информация за основните стъпки от процеса на либерализация на електроенергийния пазар

10.07.2020
Какво предстои от есента за небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниско напрежение, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар

Българският парламент е одобрил режима на данъчно облагане на интерконектора с Гърция за срок от 25 години

06.07.2020
Комисията по енергетика към Народното събрание е одобрила Законопроекта за ратификация на Междуправителственото споразумение между Република България и Република Гърция относно проекта за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция - България (газопроводът IGB).

Цени на електрическата и на топлинната енергия и на енергията, произведена от топлоцентрали по високоефективен комбиниран способ, от 1 юли 2020 г.

01.07.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решенията си за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2020 г. за периода 01.07.2020 – 30.06.2021 г.

Цена на природния газ за м. юли 2020 г.

01.07.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 юли 2020 г. в размер на 19,10 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с действащата цена за м.юни 2020 г., намалението е с 1,23 лв./MWh., или с 6,05 %.

Приети са правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия

17.06.2020
КЕВР прие Правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ). Съгласно промените в Закона за енергетиката от 08.10.2019 г. Комисията одобрява Правилата по предложение на оператора на организирания борсов пазар.

Цени на топлинната енергия за периода 1 юли 2019-31 март 2020 г.

11.06.2020
75,975 млн. лв. с ДДС е утвърдената сума, която се възстановява на 22 дружества от сектор "Топлоенергетика" за доставената на клиентите топлинна енергия през периода 1.07.2019-31.03.2020 г., както и за произведената електрическа енергия по високоефективен способ

Цена на природния газ за м. юни 2020 г.

02.06.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия от 1 юни 2020 г.

Либерализацията на енергийния пазар за небитовите потребители трябва да завърши до 1 юли 2021 г.

29.05.2020
Готвени промени в законодателството ще позволят изваждането на небитовите потребители от регулирания на свободния енергиен пазар.

Обществено обсъждане на проект на решение за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от ВИ

29.05.2020
КЕВР отправя покана за обществено обсъждане от разстояние на проект на решение за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници

Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕ - обсъждане

22.05.2020
Предоставяме на Вашето внимание Законопроекта за изменение и допълнение на ЗЕ

Нови ниски цени на платформата на "Газов Хъб Балкан" ЕАД

18.05.2020
На 15 май, на анонимния дългосрочен сегмент на платформата за търговия на "Газов Хъб Балкан" ЕАД бе предложена оферта с период на доставка месец юни 2020, с цена 18,80 лв./MWh, или с 14% по-ниска от прогнозната регулирана цена за месец юни 2020 г.

Предложение за създаване на "Държавна петролна компания"

15.05.2020
Министерството на финансите предлага да се създаде държавно предприятие "Държавна петролна компания" към министъра на икономика.

Обществено обсъждане на проект на промени в Закона за енергийната ефективност

05.05.2020
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на промени в Закона за енергийната ефективност. Той е разработен във връзка с транспониране в националното законодателство на измененията в директивите относно енергийните характеристики на сградите и относно енергийната ефективност.

Цена на природния газ за м.май 2020 г.

04.05.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия от 1 май 2020 г

Заради епидемията от коронавирус сроковете на процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“ се отлагат

27.04.2020
България е уведомила „Росатом“ за отлагане на сроковете за провеждане на търга за строителството на АЕЦ „Белене“ заради пандемията от коронавирус.

БНЕБ напомня, че сделките на пазара „В рамките на деня“ не могат да бъдат анулирани

24.04.2020
Присъединяването на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) към Единния европейски пазар „В рамките на деня“ - Single Intraday Coupling (SIDC) доведе до многократно увеличение на ликвидността и дълбочината на пазара

КЕВР отправя покана за обществено обсъждане на проект на правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

10.04.2020
На 15.04.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане от разстояние на проект на Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия.

КЕВР утвърди цената на природния газ за месец април 2020 г.

01.04.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец април 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Становища във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на ЗЕ

31.03.2020
По-долу можете да се запознаете с получените становища във връзка с представения за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕ

27.03.2020
Работна група към Министерството на енергетиката е изготвила законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката за възстановяване на суми по договори за доставка на природен газ от обществения доставчик

ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" е осигурила 11% от електроенергията на страната през 2019 г.

24.03.2020
ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" е осигурила 11% от електричеството , предназначено за нуждите на вътрешния пазар през 2019 г.

Публична консултация по обновения Десетгодишен план за развитие на мрежите на Булгартрансгаз

23.03.2020
„Булгартрансгаз“ публикува за публична консултация обновения Десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството.

Приети са промените в Закона за ограничаване изменението на климата

09.03.2020
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата, с които се въвеждат редът и начинът за функциониране на Европейската схема за търговия с емисии в България. Целта е общо намаление на емисиите от всички сектори с 43% в срок до 2030 г.

Увеличение на капитала на ТЕЦ "Марица-изток 2"

04.03.2020
В своя публикация от днес, в. Капитал информира за взето решение на Българския енергиен холдинг (БЕХ ЕАД) за увеличаване капитала на ТЕЦ "Марица-изток 2" с 597 млн. лева, чрез трансформиране на част от дълга на централата към холдинга

Газпром Експорт е намалила с 40,3% доставната цена на природния газ за България, считано от 5 август 2019 г.

04.03.2020
На извънреден брифинг в Министерския съвет бе съобщено, че руската компания „Газпром Експорт“ е подписала споразумение за намаление на цената на природния газ за България. Съобщението бе направено от Николай Павлов, изпълнителен директор на „Булгаргаз“, енергийния министър Теменужка Петкова и премиера Бойко Борисов.

КЗК прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени

25.02.2020
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени в България. Анализът обхваща периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2019 г.

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030

24.02.2020
На интернет страницата на Министерството на енергетиката е публикуван Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г., разработен в изпълнение на разпоредбата на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата в рамките на междуведомствената работна група, в която взеха участие представители на дванадесет ведомства

Булгартрансгаз започва процедура за изграждане и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод до Свищов

21.02.2020
„Булгартрансгаз“ ЕАД даде старт на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“. Преносният газопровод до Свищов е обявен за национален обект с правителствено решение от 10 май 2018 г.

МС прие Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива за битово отопление

12.02.2020
Министерският съвет прие Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол

КЕВР назначи БНЕБ за Номиниран оператор на пазара на електроенергия за нов четиригодишен период

04.02.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране назначи „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за Номиниран оператор на пазара на електроенергия за нов четиригодишен период

Булгартрансгаз придобива 20% от капитала на Газтрейд

10.01.2020
„Булгартрансгаз” ЕАД сключи Предварителен договор за покупко–продажба на 20% от акционерния капитал на „Газтрейд” С.А., проектното дружество, което ще реализира терминала за втечнен природен газ в близост до град Александруполис, Гърция.

България ще бъде домакин на Срещата на върха на инициативата "Три морета" през 2021 г.

09.01.2020
Регионалната инициатива "Три морета" обединява 12 държави от Европейския съюз, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно море, подкрепяна активно от САЩ. По предложение на президента Румен Радев България ще бъде домакин на Шестата среща на върха на "Три морета", която ще се проведе следващата година

Архив новини

31.12.2017