Българска енергетика

Обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление 181 на МС от 2009 г за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

18.05.2022
Министерство на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление 181 на МС от 2009 г за определяне на стратегическите обекти и дейности

Цена на природния газ за м. май 2022 г.

13.05.2022
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ, считано от 1 май 2022 г., в размер на 162,17 лв./MWh

Министерството на енергетиката и AES България подписаха Меморандум за разбирателство за проучване на иновативни решения в сектора

04.05.2022
Министерството на енергетиката и AES България подписаха Меморандум за разбирателство, съгласно който AES България се ангажира да подпомага усилията на страната за декарбонизация на енергетиката и постигане на амбициите за 2030 и 2050 г. по Европейския зелен пакт

ЕСО с първа инициатива по програмата за дуално обучение

21.04.2022
ЕСО проведе дни на отворените врати в Професионалната гимназия по електротехника и електроника в град Пловдив - част от инициативите на Електроенергийния системен оператор по програмата на дружеството „Училище за енергетици“.

Европейската комисия одобри плана на България за възстановяване и устойчивост

07.04.2022
Днес Европейската комисия даде положителна оценка на плана на България за възстановяване и устойчивост.

Цена на природния газ за м. април 2022 г.

01.04.2022
Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което утвърди цената на природния газ от 1 април 2022 г. в размер на 142,59 лв./MWh

Енергийната ефективност в България през 2021 г.

30.03.2022
Агенцията за устойчиво енергийно развитие публикува годишен анализ за състоянието на енергийната ефективност в България и на годишния напредък по изпълнението на политиката и мерките за повишаване на енергийната ефективност

До 2031 година брутното електропотребление в България няма да надвиши 43 298 GWh

22.03.2022
Това се посочва в Проект на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2022-2031 г.

България да се възползва от техническия си офшорен вятърен потенциал

10.03.2022
В контекста на военния конфликт в Украйна и нарастващите рискове пред енергийната и климатичната сигурност на Европа, отключването на потенциала за производство на електроенергия от офшорна вятърна енергия

Цена на природния газ за март 2022 г.

08.03.2022
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ, считано от 1 март 2022 г., в размер на 113,73 лв./MWh

ICGB подаде заявление за сертифициране като независим преносен оператор

22.02.2022
Проектната компания ICGB, която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, стартира процедурата за сертифициране като независим оператор на преносна мрежа.

Американската търговска камара в България изготви доклад „Декарбонизация на енергетиката на България"

22.02.2022
Американската търговска камара в България е готова със своя изцяло нов доклад „Декарбонизация на енергетиката на България“.

Цена на природния газ за февруари 2022 г.

02.02.2022
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за месец февруари 2022 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители

Обществено обсъждане на проект на наредба за условията и реда за проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации, инсталациите за комбинирано отопление и вентилация и на климатичните инсталации

20.01.2022
Министерството на енергетиката, съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предлагат за обществено обсъждане Проект на наредба за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност

Нови премии на ВЕИ от 2022 г.

04.01.2022
На 1 януари 2022 година КЕВР прие решение за изменение на премиите за производителите на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност 500 KW и над 500 KW.

Цена на природния газ за м. януари 2022 г.

04.01.2022
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия от 1 януари 2022 г. в размер на 133,41 лв./MWh

Цена на природния газ за м. декември 2021 г.

01.12.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители

Четири български проекта от общ интерес за ЕС

24.11.2021
Четири български проекта са включени в пeтия cпиcъĸ c пpoeĸти oт oбщ интepec (РСІѕ) на Европейския съюз. Тpи от тях са нa „Бyлгapтpaнcгaз“ и eдин нa „Aй Cи Джи Би“.

ICGB получи лиценз за пренос на природен газ за територията на България

08.11.2021
ICGB, която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, получи лиценз за пренос на природен газ на територията на Република България за период от 35 г.

Обществено обсъждане на проект на наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност

01.11.2021
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба, регламентираща методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност

Цена на природния газ за м. ноември 2021 г.

01.11.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата

Националният план за възстановяване и устойчивост вече е внесен в Европейската комисия

15.10.2021
Европейската комисия получи Плана за възстановяване и устойчивост на България, с който страната иска безвъзмездни средства в размер на 6,6 млрд. евро

Цена на природния газ за м. октомври 2021 г.

01.10.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 октомври 2021 г. в размер на 94,54 лв./MWh

Цена на природния газ за м. септември 2021 г.

02.09.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 септември 2021 г. в размер на 69,40 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

ЕСО въведе в експлоатация и третия електропровод по петте проекта от общ интерес

02.08.2021
Вътрешният електропровод 400 kV с дължина 86 километра, свързващ подстанции Варна и Бургас, е третият проект от общ европейски интерес,

Цена на природния газ за м. август 2021 г.

02.08.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 август 2021 г.

ЕСО ЕАД с нова модерна интернет страница

19.07.2021
Модерна визия, богата информация и лесен достъп до услугите си предлага на потребителите ЕСО ЕАД с нова интернет страница.

Първо заседание на работната група „Иновации в енергетиката“

15.07.2021
В „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД започна работата на групата за иновации в енергетиката.

Цена на природния газ за месец юли 2021 г.

02.07.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за месец юли 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Очаква се МЕ да вземе решение за Марица изток

18.06.2021
До седмица Министерството на енергетиката ще обяви какво ще предприеме за запазване работата на Мини Марица-изток и на ТЕЦ Марица Изток 2, без да се налага повишаване цената на електроенергията от 1 юли.

Цена на природния газ за м. юни 2021 г.

02.06.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 юни 2021 г. в размер на 45,27 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

RE-Source хъб в Югоизточна Европа

18.05.2021
Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) и Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) подписаха меморандум за сътрудничество и насърчаване на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в България

България вече е част от единния европейски пазар на електроенергия „Ден напред“

11.05.2021
България се присъедини към единния европейски пазар на електроенергия „Ден напред“ (SDAC) чрез границата с Гърция

Започва набиране на проектни предложения за подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление

11.05.2021
Министерството на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по процедурата "Енергийна ефективност в сгради"

Цена на природния газ за месец май 2021 г.

04.05.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ

Вътрешните електропроводи Марица изток- Бургас и Марица изток – ОРУ на ТЕЦ Марица изток 3 са въведени в експлоатация

23.04.2021
ЕСО ЕАД въведе в експлоатация вътрешния електропровод 400 kV между Марица Изток и Бургас, чието изграждане започна през месец май 2019 г

КЕВР утвърди цената на природния газ за месец април 2021 г.

22.04.2021
С решение от 21.04.2021 г., Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ от 1 април 2021 г.

Българската независима енергийна борса с нов уебсайт

14.04.2021
От днес Българска независима енергийна борса (БНЕБ) има нов сайт с модернизирана визия и добавени актуални функционалности, съобразени с нарастващите потребности на участниците на различните пазарни сегменти на БНЕБ.

Актуализиране на списъка на стратегическите обекти и дейности в енергетиката

07.04.2021
Министерството на енергетиката предлага изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност.

КЕВР прие доклада за дейността си през 2020 г.

31.03.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране прие Годишния доклад за дейността на КЕВР за 2020 г., който се изготвя ежегодно в съответствие със законовите изисквания и се внася в Народното събрание, в срок до 31 март.

Правителството одобри присъединяването на България към европейските инициативи в областта на водорода

24.03.2021
България се присъединява към координираните усилия на другите държави членки за насърчаване на водородните технологии и развитие на водородната икономика.

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на ЗЕЕ

12.03.2021
По-рано днес АУЕР съобщи, че в брой 21 на Държавен вестник, от дата 12.3.2021 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност.

България ще се присъедини към Единния европейски пазар ден напред, когато заработи пазарното обединение с Гърция

09.03.2021
Стартирането на проекта за пазарна интеграция между България и Гърция е следващата стъпка към постигането на Единен европейски пазар на електроенергия в сегмента ден напред.

Цена на природния газ за м. март 2021 г.

01.03.2021
КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 март 2021 г. в размер на 28,64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)

Създаване на съвместна работна група за изграждането на интерконектора между България и Сърбия

27.02.2021
Министърът на енергетиката на Република България Теменужка Петкова и зам.-министър председателят и министър на минното дело и енергетиката на Република Сърбия Зорана Михайлович

NuScale и "АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности" с меморандум за разбирателство за изследване развитието на малки модулни реактори в България

17.02.2021
NuScale Power обяви подписването на меморандум за разбирателство с "АЕЦ Козлодуй - Нови Мощности“ (KNPP-NB), като ще бъде обмислено внедряването на иновативна технология за малки модулни реактори (ММР) на NuScale в централата.

Консултативният съвет за Южния газов коридор обсъди напредъка в изпълнението на IGB

12.02.2021
По време на ежегодната министерска среща на Консултативния съвет за Южния газов коридор бе обсъдено и изпълнението на проекта по изграждане на интерконектора

Обществено обсъждане на проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

09.02.2021
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

Цена на природния газ за м. февруари 2021 г.

01.02.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ

Промени в правилата за работа на БНЕБ

18.01.2021
В „Държавен вестник“, бр. 4/15.01.2021 г., са обнародвани Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПРОБПЕЕ).

България стана 34-тата страна членка на Агенцията за ядрена енергия

05.01.2021
На 1 януари 2021 г. България официално се присъедини към Агенцията за ядрена енергия (АЯЕ) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и нейната Информационна банка

КЕВР създаде единна централизирана платформа за сравняване на оферти и за сключване на договори с търговци за доставка на електрическа енергия

04.01.2021
В изпълнение на изискванията на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране създаде платформа за сравняване на оферти и за сключване на договори с търговци за доставка на електрическа енергия

Цена на природния газ за м. януари 2021 г.

04.01.2021
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители

От 31 декември България ще започне да получава природен газ от Азербайджан

23.12.2020
От 31 декември България започва да получава природен газ от Азербайджан

Министерството на енергетиката с предложение за допълнение към списъка на стратегическите обекти и дейности в енергетиката

16.12.2020
Министерството на енергетиката предлага изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г., което определя стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

България и Северна Македония с меморандум за обединение на пазарите във времевия интервал ден напред с хоризонт 2022 г.

07.12.2020
Енергийният системен оператор, Българската независима енергийна борса, Македонският електропреносен системен оператор (MEPSO) и Македонският пазарен оператор (MEMO) подписаха Меморандум за разбирателство

Цена на природния газ за м. декември 2020 г.

01.12.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 декември 2020 г. в размер на 27,70 лв./MWh

От 1 декември ще заработи нова версия на електронната система за търговия на сегмент "Ден напред"

17.11.2020
"Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) информира, че считано от 01.12.2020 г., борсовият оператор ще въведе в реална работа нова подобрена версия на електронната система за търговия на пазарен сегмент "Ден напред" (ЕСТ-ДН).

Предвидени са средства за модернизиране на електроенергийната инфраструктура по линия на Плана за възстановяване и устойчивост

13.11.2020
Министерството на енергетиката, съвместно с представители на Електроенергийния системен оператор, организира обществено обсъждане със заинтересовани страни на проекта за дигитална трансформация и развитие на информационните системи на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика.

Министерският съвет одобри актуализираната рамкова позиция по Европейската зелена сделка

04.11.2020
Министерският съвет одобри актуализираната рамкова позиция по Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите "Европейска зелена сделка"

Българският атомен форум настоява ядрената енергетика да стане част от Зелената сделка

03.11.2020
В отворено писмо до българските и европейските институции Българският атомен форум настоява ядрената енергетика да стане част от Зелената сделка, както и да бъде предвидена финансова подкрепа за нейното развитие.

Цена на природния газ за м. ноември 2020 г.

02.11.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 1 ноември 2020 г. в размер на 28,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС)

Има решение за проучване на възможностите за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй

16.10.2020
Правителството дава мандат на "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) да започне проучване на възможностите за изграждане на нова мощност на АЕЦ "Козлодуй" с американско оборудване

България с най-високи цени на електроенергията на свободния пазар

12.10.2020
През изминалата седмица България се затвърди като една от държавите с най-високи цени на електроенергията в Еропа. Изпревари я само Румъния.

Цена на природния газ за м. октомври 2020 г.

02.10.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители

Парламентарната комисия по енергетика посети АЕЦ „Козлодуй”

29.09.2020
На 28 септември делегация от Комисията по енергетика към 44-то Народно събрание, водена от нейния председател Валентин Николов,направиха работно посещение в АЕЦ „Козлодуй“.

КЕВР утвърди цената на природния газ за м. септември 2020 г.

16.09.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена за м. септември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ

КЕВР организира обществено обсъждане на доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на ЕСО ЕАД

10.09.2020
На 17.09.2020 г. от 10:25 часа в сградата на КЕВР ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно одобряване на План за развитие на електропреносната мрежа на България за периода 2020-2029 г. на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

„Замразяване“ цената на природния газ

01.09.2020
Правителството е решило да не се променя цената на природния газ от 1 септември 2020 г. и е поискало извършване на проверка на начина, по който „Булгаргаз” ЕАД е образувал предложената цена, която предвижда 20% увеличение.

„Булгартрансгаз“ ЕАД и „Газтрейд“ С.А. подписаха споразумение за покупко-продажба на акции за терминала за втечнен газ до Александруполис

24.08.2020
С подписването на споразумение за покупко-продажба на акции от капитала на „Газтрейд“ С.А., както и на споразумение между акционерите DEPA Commercial S.А., Gaslog Cyprus Investments Ltd, „Булгартрансгаз“ ЕАД и проектното дружество Газтрейд С.А.

Кръгова и нисковъглеродна икономика 2030

12.08.2020
Правителството публикува за обществено обсъждане Проект на детайлизирана стратегия по Приоритет 4 „Кръгова и нисковъглеродна икономика“ на Националната програма за развитие "България 2030".

Спад в потреблението на електроенергия в България от началото на годината

11.08.2020
Потреблението на електроенергия в страната от началото на годината до момента е спаднало с 3,83% спрямо същия период за 2019 г., според оперативни данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО)

Пазарът „Ден напред“ е най-предпочитан от търговските участници и с рекордни търгувани количества енергия

04.08.2020
През м. юли на пазара „Ден напред“ са изтъргувани 1505 GWh електрическа енергия, което е почти със 7 пъти повече в сравнение със старта на този сегмент през януари 2016 г.

Цена на природния газ за м. август 2020 г.

04.08.2020
Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена, по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

Създаден е Югоизточен координационен център за сигурност на електроенергийните мрежи

27.07.2020
Операторите на преносни системи на България (ЕСО ЕАД), Гърция (IPTO), Италия (TERNA SpA) и Румъния (Transelectrica) учредиха дружество за координиране на сигурността на електроенергийната мрежа в Югоизточна Европа - Southeast Electricity Network Coordination Center (SEleNe CC) със седалище в гр. Солун, Гърция.

България отчита изпълнение на 87,6% от националната си цел за енергийни спестявания до 2020 г.

23.07.2020
Съгласно годишния отчет за изпълнението на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., за периода 2014 – 2019 г. в България са спестени 7 295,2 GWh енергия в резултат от прилагането на енергоспестяващи мерки във всички сектори на икономиката и на приноса на задължените лица.

Проект на национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд до 2050 г.

13.07.2020
Министерството на енергетиката публикува проект на дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на сградния фонд до 2050 г.

Архив новини

31.12.2017