Световни енергийни перспективи: енергийно-ефективни технологии

31.03.2014 г.

Енергийно-ефективни технологии могат да се намерят във всички етапи от енергийното преобразуване: от проучване и добив на първични енергийни ресурси, през генерация на електроенергия и рафиниране на петрол, до електрическите мрежи, крайното потребление в промишлеността, сградите и транспорта. Но не само техническият потенциал е от решаващо значение за успешното въвеждане на енергийно ефективните технологии. За да се оцени пълния потенциал на тези технологии и за да се определи пътя към успешното им въвеждане на пазара, е необходимо да се разгледа техния икономически потенциал и потенциал за пазарно проникване (реализуем и реалистичен потенциал). 

Настоящият доклад обобщава резултатите от пилотен проект, реализиран от Мрежата за знания за енергийно-ефективни технологии (Knowledge Network on Energy Efficient Technologies) на СЕС. Пълният доклад е достъпен тук.