Проект на СЕС ще остойности рисковете за енергийните инвестиции

01.10.2014 г.

Световният енергиен съвет (СЕС) стартира нова инициатива, за да помогне за мобилизирането на инвестиции в енергийния сектор. Проектът на СЕС "Финансиране на устойчива енергийна инфраструктура" ще се стреми да разбере как секторите на енергетиката и на финансите могат да си сътрудничат както помежду си, така и с други сектори, за да се изясни по-добре риска за енергийна инфраструктура и по този начин да се отключи капиталът, необходим за ускоряване на прехода към устойчива глобална енергийна икономика.

Според Христоф Фрей, генерален секретар на СЕС: "Нововъзникващите рискове представляват все по-големи заплахи за енергийния сектор. Освен ако имаме солидно разбиране за естеството на тези рискове и подходящо адаптиране на механизмите за финансиране на енергийната инфраструктура, ще сме свидетели на безизходица, която би могла да застраши световните енергийни системи. Нашата нова инициатива ще развие необходимото разбиране, за да продължат да се мобилизират капиталовите средства, нужни за да се разшири и замени нашата енергийна инфраструктура".

Повече информация има тук (на английски език).