Калкулатор на въглеродните емисии

30.01.2015 г.

Разработката на СЕС за сценариите е била демонстрирана в новия онлайн инструмент за бизнеса, неправителствените организации и правителствата - калкулатор на въглеродните емисии.

Калкулаторът позволява да се разгледат и сравнят възможностите за намаляване на въглеродните емисии при различни сценарии, напр. мерки в областта на енергетиката, земеползването и т.н.

Каллулаторът е достъпен на следния сайт: http://tool.globalcalculator.org/