Правила за търговия и инвестиции - катализатор на нисковъглеродна икономика

30.01.2015 г.

Чрез този доклад СЕС продължава работата си за популяризиране на международното сътрудничество в енергийния сектор. 

СЕС предлага обширен списък от стоки, които да бъдат включени в Споразумението за търговия с екологични стоки в подкрепа на преговорите със СТО . Това ще е от голямо значение за балансиране на "енергийната трилема", представляваща политическата рамка, основава на три основни елемента: (1) надеждна; (2) на достъпна цена; и (3) щадяща околната среда енергия.

Докладът е достъпен на английски език тук.