Парламентът прие промени в Закона за енергетиката

26.02.2015 г.

Да се стабилизира финансовото състояние на енергетиката, да се балансират взаимоотношенията в сектора и да се гарантира независимостта на регулатора в полза на потребителите – това са основните цели на промените в Закона за енергетиката, които бяха одобрени на второ четене от парламента.

Членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране ще се избират от Народното събрание. Същевременно Комисията се задължава да публикува на интернет сайта си допълнителна информация.

От енергийния микс ще бъдат изключени топлоелектрическите централи, които не произвеждат по високо ефективен начин и "заводските централи". Произведената от тях електроенергия, над определената от регулатора квота, няма да бъде изкупувана по преференциални цени. 

Пълният текст е тук. Източник: МЕ