Холандия и Армения се присъединиха към СЕС

08.04.2015

Холандия и Армения станаха членове на Световния енергиен съвет (СЕС) съответно на 4-ти март и 8-ми април 2015 г. 

Двата комитета са си поставили идентични цели - да подкрепят безопасната, достъпна и надеждна трансформация на енергия в региона. Като част от своята работа, те ще осигурят платформа на всички заинтересовани страни, за да обсъждат и работят за енергийното бъдеще и същевременно да представляват националната позиция в рамките на националните, регионалните и глобалните енергийни дебати.

Източник: www.worldenergy.org