България се присъедини към Международната енергийна харта

20.05.2015 г.

Постигане на благоприятен инвестиционен климат в енергийния сектор, така че той да е устойчив в дългосрочен план е една от основните цели, заложени в новия вариант на Международната енергийна харта.

Новият документ надгражда хартата от 1991 г. Той бе подписан от около 70 държави. Представителите на международните делгации считат, че подписаният днес документ ще съдейства за засилване на международното сътрудничество, така че да се намерят най-добрите решения на актуалните енергийни проблеми.

От името на българското правителство, новата Международна енергийна харта, която е и политическа декларация за дългосрочно сътрудничество в сферата на енергетиката без да поражда правно-обвързващо задължение за страните, бе подписана от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Пълен текст на новината. Източкик: 3E-news.net