Обнародваха промените в Закона за енергетиката

23.07.2015 г.

Днес в „Държавен вестник“ бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от Народното събрание на 22 юли 2015 г.

Промените включват създаване на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", ограничаване на количеството изкупувана електроенергия от ВЕИ и от комбинирано производство по преференциални цени, както и възможности в определени случаи КЕВР да не заплаща (част от) тази електроенергия по преференциални цени.

пълен текст на промените