Световна енергийна академия

18.08.2015 г.

От стартирането в Аржентина през 2014 г. на първата Световна енергийна академия, предназначена да осигури програми за обучение на национално ниво, страни от всеки регион изразиха своята подкрепа за инициативата.

Почти 20 страни планират в близко бъдеще да създадат академии, като девет страни твърдят, че ще ще направят това през 2015 г. Академиите в Колумбия, Италия и Мексико вече са стартирали. Курсът в Мексико се основава на доклади на СЕС и обучи над 90  представители  от индустрията, правителството и академичните среди.

Програмата на Академията бе изготвена само преди малко повече от година, но вече много страни създават свои собствени програми, основани на нея. Програмата на Академията цели да предостави по-широка перспектива на важни за енергетиката въпроси, използващи докладите на СЕС като ключова отправна точка за насочване на дискусиите.

Източник: http://www.worldenergy.org