Пътят към устойчивост - управление и финансиране на рискове от екстремни метеорологични явления

29.09.2015 г.

Докладът е първият от поредица, насочена към необходимостта от повече инвестиции и промяна на системата за борба с нововъзникващите рискове, включително екстремни метеорологични явления, взаимовръзката енергия-храна-вода и кибер рискове.

В Северна Америка, когато ураганът Санди удари Манхатън светлините угаснаха за повече от три дни. В началото на 2015 г. в Чили валежите само за 12 часа се равняваха на тези за 7 години, оставяйки хиляди без електричество. Във Филипините разходите за възстановяване от тайфуна от 2013 г. се оценяват на повече от два пъти БВП на страната. Промяната в честотата и сериозността на екстремните метеорологични явления налага нови подходи за управлението и финансирането на енергийната инфраструктура.

Този доклад се фокусира върху идентифицирането и характеризирането на естеството, честотата и сериозността на екстремни климатични рискове в целия свят. Докладът дава препоръки енергийната индустрия да работи заедно с финансовата общност, инвеститорите и политиците за разработването на мерки, които трябва да бъдат включени в проектирането и инвестиционните решения относно енергийната инфраструктура.

Повече информация (на английски език)