Българската енергийна борса започна работа в тестови режим

11.12.2015 г.

На 11-ти декември 1074 МВтч от ТЕЦ „Марица Изток 2“ бяха изтъргувани по време на демонстрационната тестова сесия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

За момента са регистрирани 17 пазарни участници, като очакването е в бъдеще те да се увеличат.

България е една от последните страни в Европа, които въвеждат енергийна борса. Очакванията са, че чрез нея цената на електроенергията ще се образува на пазарен принцип. Първоначално борсата ще работи на принципа „ден напред", а в по-късен етап ще премине в реално време. В пълния си обем борсата ще заработи от началото на 2016 г.

Източник: Информационна агенция "Фокус"