Международен енергиен симпозиум на СЕС в Корея

16.12.2015 г.

Международният енергиен симпозиум на СЕС, събрал около 170 енергийни лидери от правителства, изследователски институти и индустрия, призова да се придвижи напред създаването на необходимата експертна маса, за да се изпълнят целите на проекта за енерийна интеграция на Евразия.

Крайната цел за създаване на интегриран енергиен пазар в региона на Евразия отдавна е споделена от енергийните лидери и политици от региона. Евразия е дом както на богатите на ресурси страни, силно зависими от износа на енергия, така и на страни силно зависими от вноса на енергия.

Докладчици от Корея, Китай, Русия, Европа и Япония, представиха визията и политиката на правителствата и индустрията, които представляват, за развитието на евразийската енергийна мрежа. Представителят на Корея  заяви, че предстои дълга работа, за да се премахнат пречките пред сътрудничеството между страните-износителки и страните- вносителки на енергия. От своя страна, представителят на СЕС подчерта необходимостта от водеща роля на Североизточна Азия в областта на тейнологичните иновации.

Източник: СЕС (www.worldenergy.org)