Национална енергийна камара създадоха големи енергийни инвеститори

22.03.2016 г.

Най-големите инвеститори в енергийния сектор на България – Българската фотоволтаична асоциация, Българска ветроенергийна асоциация, Асоциация Хидроенергия, EVN България, ЕЙ И ЕС България, Енерго Про, Контур Глобал и ЧЕЗ България създадоха сдружение, което да представлява интересите на производителите и разпространителите на енергия.

За първи председатели на Националната енергийна камара бяха избрани Робърт Дик, председател на Управителния съвет на EVN България и Оливие Маркет, изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България. Според техните изказвания, камарата ще допринесе за реформирането и стабилизирането на енергийния сектор, както и за интеграцията на страната в единния енергиен пазар на Европейския съюз.

Пълен текст на новината. Източник: 3e-news.net