Газ от неконвенционални източници: глобален феномен

20.02.2016 г.

Газът от неконвенционални източници отблеязва растеж по целия свят със сериозни последици за пазарите и цените в продължение на много години. Докладът на СЕС проучва къде и колко бързо настъпва тази революция.

Основни констатации и изводи:

Ролята на газа от неконвенционални източници не трябва да бъде подценявана. Сега, след като австралийският метан от въглищни пластове и шистовият газ в САЩ се появяват на световния пазар като втечнен природен газ, влиянието на този газ надхвърля регионалното измерение. По-специално, три тенденции се очертават като най-значими в глобален контекст:

1. Свързани пазари.
С излишък на пазарното предлагане, все повече се преминава към по-глобални и прозрачни пазари.

2. Международен растеж на газа от неконвенционални източници.
Проучването и производството в Австралия, Китай и Аржентина допринася за развитието на доставките извън Северна Америка.

3. Пренасочване на инвестициите.
В настоящото време на несигурност, шистовият газ в САЩ се очертава като конкурентна, краткосрочна и гъвкава инвестиция.

Повече информация и публикацията на английски език