Път към устойчивост - управление на рисковете във връзката "енергия-вода-храна"

25.03.2016 г.

Този доклад е вторият от поредицата доклади на тема финансиране на устойчива енергийна инфраструктура. Той изследва рисковете във връзката "енергия-вода-храна" и оценява цялостната координация, която е необходима при финансирането, за постигане на устойчивост.

Този доклад показва как енергийния сектор може по-успешно да управлява въздействието си върху земята и водата, докато същевременно се стреми към енергийната трилема (сигурност, опазване на околната среда, достъпност). Представени са рисковете във връзката енергия-вода-храна в енергийния сектор. Показвайки как да се справим с тези рискове от техническа и финансова гледна точка, докладът дава препоръки на енергийния сектор да работи заедно с финансовата общност, инвеститори и политици, за да се приемат мерки относно проектирането и инвестиционните решения, свързани с енергийната инфраструктура.

повече информация и доклада на английски език