Участие в Световния енергиен конгрес

15.04.2016 г.

Световният енергиен конгрес, организиран от СЕС на всеки три години, е най-голямото световно енергийно събитие. 23-тият Конгрес ще се проведе в периода 9-13.10.2016 г. в Истанбул.

При онлайн регистрация до 30.04.2016 г., цената за участие е по-ниска.

До 31.05.2016 г. е удължен срока за кандидатстване за изнасяне на доклад на Конгреса.

Пълна информация за Конгреса има на официалния му сайт.