Модернизирани са компресорна станция "Странджа" и газохранилището в Чирен

12.04.2015 г.

Днес „Булгартрансгаз“ ЕАД въведе в експлоатация третата от четирите модернизирани компресорни станции. Реконструкцията на КС „Странджа“ възлиза на близо 70 млн. лева. През "Странджа" преминава около 85% от транзитирания през България природен газ.

Двойно по-голямо количество природен газ ще побира газохранилището в Чирен от 2017 г., по думите на изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" Георги Гегов. Това ще позволи изцяло да бъде покрито потреблението в страната за 6-8 месеца. "Булгартрансгаз" е спечелила финансиране в размер на 220 млн. евро за увеличаване на капацитета на хранилището от 550 млн. на малко над 1 млрд. куб.м.

Източник: Булгартрансгаз