БЕХ ЕАД подписа договор за заема за американските централи

25.04.2016 г.

Кредитът е на стойност 535 млн.евро. Предстои КЕВР да одобри договора между БЕХ и НЕК, след което започва разплащането.

Договорът за заем е между БЕХ ЕАД и консорциума Ваnса IMI S.p.A. - London Branch, Bank of China Limited - Luxembourg Branch и J.P. Morgan Securities.

През следващите работни дни ще стане факт и усвояването на мостовото финансиране, което ще се използва за изплащане на натрупаните задължения на НЕК ЕАД към „Ей И Ес ЗС Марица изток 1“ ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3“ АД с цел влизане в сила на намалението на цените по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия и покриване на задълженията на централите към „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Източник: 3e-news.net