България ще получава природен газ през Гърция

17.05.2016 г.

На официална церемония в Солун, Гърция бе дадено начало на изграждането на Транс-адриатическия газопровод, част от инфраструктурата на Южния газов коридор. 

Газопроводът Гърция-България е проектиран с технически капацитет до 3 до 5 млрд. м3/година, с възможност за по-голямо разширение. Предвидено е да бъде въведен в търговска експлоатация в средата на 2018-та година. 

Проектът за изграждане на Южния газов коридор предвижда той да бъде четвъртата голяма ос за доставки на газ за Европейския съюз. Основната му цел е да се подобри сигурността на доставките – той ще представлява директна връзка между газовия пазар на ЕС и едно от най-големите находища на природен газ света, тези на Каспийско море и Близкоизточния басейн.

Източник: Министерство на енергетиката