Енергийни проекти ще кандидатстват по плана "Юнкер"

02.06.2016 г.

Проекти от българския енергиен отрасъл ще кандидатстват за финансиране по плана "Юнкер". Те включват са четири проекта на Електроенергийния системен оператор и проекти във връзка с изграждането на газовия интерконектор Българиа-Гърция. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на десетата национална дискусия "Да! На българската икономика", посветена на новите възможности за инвестиции в България".

До момента за изграждането на интерконектора България-Гърция е осигурено безвъзмездно финансиране в размер на 45 млн. евро, а общата стойност на проекта е около 220 млн. евро. По думите на министъра, изграждането на интерконектора отговаря на всички критерии за кандидатстване по инвестиционния план на Европа. Тя отбеляза още, че България участва и с четири проекта на Електроенергийния системен оператор на обща стойност 245 млн. евро. По думите й за проектите е осигурено и собствено финансиране, но за тяхното успешно финализиране ще бъде необходима и подкрепата на Европейски инвестиционен план.

Източник: Министерство на енергетиката