Поздравление по повод Деня на енергетика

14.06.2016 г.

Уважаеми госпожи и господа,
Скъпи колеги,

Бих искал, в навечерието на професионалния празник, Деня на енергетика, 19 юни 2016 г., да пожелая на Вас и Вашите семейства здраве и много успехи на професионалното Ви поприще!

С Решение 231 на Министерския съвет от 23 май 1967 г. е дадена заслужена почит и уважение на българските енергетици и е обозначен денят за отбелязването му. Безспорен факт е, че енергетиката е основен двигател за всяка икономика. В България една от най-големите и квалифицирани общности е създадена именно в енергетиката. Десетки хиляди българи са заети в добива на енергийни ресурси, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и природен газ. Именно енергетиката е сферата, пред която стоят най-големите предизвикателства: либерализацията на пазара на електрическа енергия и газ, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, защита на уязвимите потребители, опазване на околната среда. Хората от тази професия поемат и ще поемат отговорността за решаването на тези проблеми.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Валентин Николов
Председател на УС на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет