КЕВР утвърди новите цени на енергията

30.06.2016 г.

На днешното си заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди нови цени за електрическата енергия, топлинната енергия и природния газ, които ще са в сила от 01.07.2016 г.

Цените на електроенергията за битовите потребители остават почти без промяна, като среднопретегленото увеличение е 0.04%. Цените за небитовите потребители на регулирания пазар намаляват средно със 10%, с което се ограничава кръстосаното субсидиране между битовите и небитовите потребители.

Средното намаление на цените в сектор "Топлоенергетика" е 2.5%.

Решенията на Регулатора са достъпни тук.