Електромобилност за постигане на емисионните стандарти

29.06.2016 г.

Докладът представя оценка "отдолу-нагоре" на основните въпроси и технологии в транспортния сектор.

Съществуват или са в процес на развитие множество чисти технологии и горива в транспорта, но електрическите автомобили са една от най-обещаващите за намаляване на зависимостта от петрола и намаляване на емисиите.

Правителствата по цял свят поставят амбициозни цели за икономия на горива през следващите 5 - 10 години и производителите на автомобили са принудени да резлизират подобрения, надхвърлящи историческите нива. В този контекст, настоящият доклад оценява потенциала на електрическите автомобили да допринесат за постигане на стандартите по отношение на икономията на горива и емисиите.

Повече информация и пълния текст на доклада на английски език може да намерите тук.