ЧЛЕНОВЕ


Членове на Световния енергиен съвет са над 90 независими комитета. Всеки от тях представя възможно най-голям кръг от интереси, свързани с енергетиката в съответната страна и често включва представители на правителствата и енергийните предприятия, работещи заедно за решаването на общите енергийни проблеми. Всички членове на СЕС трябва да се присъединят чрез съответния национален комитет от тяхната страна.

Членството в Националния комитет на България в СЕС (НКБСЕС) е отворено за всяка българска организация. НКБСЕС предлага достъп на членовете си до глобалния обхват и услуги на СЕС. Всички членове на СЕС имат пълна и равна възможност да участват в дейности на СЕС и да се възползват от предлаганите възможности. Членовете формират общо събрание и по този начин могат да управляват дейността на НКБСЕС.

Настоящи членове на НКБСЕС:

Юридически лица:

AEЦ Козлодуй
Булгаргаз ЕАД
Булгартрансгаз ЕАД
Български енергиен холдинг ЕАД

Ей И Ес Гълъбово
Енергоремонт холдинг АД
ЕСО ЕАД
ЗАД Енергия
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД
Мини Марица-изток ЕАД
НЕК ЕАД
ОЗК Застраховане
Риск Инженеринг АД
Сименс България ЕООД
Стопански факултет на СУ "Св.Кл.Охридски"
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Физически лица:

Аделин Антонов
Албена Трасиева
Александър Ненков
Ангел Минев
Ангел Николаев
Атанас Георгиев
Валентин Николов
Васил Хаджиев
Веселин Мавродиев
Георги Николов
Димитър Стоянов
Евгения Харитонова
Емил Гаврилов
Ивайло Найденов
Иванка Диловска
Йордан Тенев
Камен Радивоев
Кирил Гегов
Константин Делисивков
Константин Стаменов
Любен Маринов
Любомир Грозданов
Люлин Радулов
Мария Трифонова
Милко Ковачев
Николай Вълканов
Николай Минков
Румяна Георгиева
Северин Въртигов
Стоян Нешев
Таско Ерменков
Цветелина Попова
Явор Стоянов