ЧЛЕНОВЕ


Членове на Световния енергиен съвет са над 90 независими комитета. Всеки от тях представя възможно най-голям кръг от интереси, свързани с енергетиката в съответната страна и често включва представители на правителствата и енергийните предприятия, работещи заедно за решаването на общите енергийни проблеми. Всички членове на СЕС трябва да се присъединят чрез съответния национален комитет от тяхната страна.

Членството в Националния комитет на България в СЕС (НКБСЕС) е отворено за всяка българска организация. НКБСЕС предлага достъп на членовете си до глобалния обхват и услуги на СЕС. Всички членове на СЕС имат пълна и равна възможност да участват в дейности на СЕС и да се възползват от предлаганите възможности. Членовете формират общо събрание и по този начин могат да управляват дейността на НКБСЕС.

Настоящи членове на НКБСЕС:

Юридически лица:

AEЦ Козлодуй
Булгаргаз ЕАД
Булгартрансгаз ЕАД
Български енергиен холдинг ЕАД
EVN България
Енергоремонт холдинг АД
ЕСО ЕАД
ЗАД Енергия
Мини Марица-изток ЕАД
НЕК ЕАД
Риск Инженеринг АД
Сименс България ЕООД
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

Физически лица:

Албена Трасиева
Александър Ненков
Ангел Минев
Атанас Георгиев
Валентин Николов
Васил Хаджиев
Веселин Мавродиев
Георги Николов
Димитър Бучков
Емил Гаврилов
Ивайло Найденов
Иванка Диловска
Йордан Тенев
Камен Радивоев
Кирил Гегов
Константин Делисивков
Константин Стаменов
Любен Маринов
Люлин Радулов
Милко Ковачев
Николай Минков
Северин Въртигов
Симеон Батов
Стоян Нешев
Таско Ерменков
Цветелина Попова
Явор Стоянов