Публикации за 2019 г.

Водород – индустрията като катализатор

15.02.2019
Ако Европа иска да постигне целите си в областта на климата през 2050 г., Северозападна Европа трябва да се ангажира изцяло с водорода. Ако се приложи ефективно, водородът може да допринесе за постигането на 30% от тези цели. Това е едно от най-важните заключения, изложени в доклада „Водородът - индустрията като катализатор“, току-що публикуван от Комитета на Холандия в СЕС.