Публикации за 2021 г.

Световен енергиен пулс 2022: Климат. Covid и конфликти: последици и перспективи

04.05.2022
Светът е ужасéн от глобалните енергийни сътресения, предизвикани от съвпадането на трите кризи: изменението на климата, пандемията с Covid и военният конфликт в Украйна.

Мониторинг на световните енергийни въпроси 2022: Мобилизиране на енергията – изпълнение на ангажименти чрез общи действия

26.01.2022
Въздействието на пандемията от COVID-19 продължава да засенчва световните икономики, а пътят към възстановяването остава неясен.

Индекс на световната енергийна трилема за 2021 г.

14.10.2021
За втора година Световният енергиен съвет публикува индекса на световната енергийна трилема в условията на COVID-19, който продължава да застрашава здравето и да смущава световната икономика.

Водород на хоризонта - нови два работни доклада

28.09.2021
Още два работни доклада на тема водород, разработени от Световния енергиен съвет съвместно с EPRI и PwC, вече са факт

Водород на хоризонта: национални стратегии за използване на водорода

15.09.2021
Поредицата публикации на Световния енергиен съвет, посветени на иновациите, продължава с работен доклад, посветен на националните стратегии в областта на водорода.

Innovation Insights Brief: Водород на хоризонта

29.07.2021
С тази нова публикация Световният енергиен съвет съвместно с EPRI и PwC предлагат на енергийната общественост поглед върху развитието на водорода в световен мащаб

Мониторинг на световните енергийни въпроси 2021: Хуманизиране на енергията

17.03.2021
Тазгодишният „Мониторинг на световните енергийни въпроси“ не прилича на никой до сега.