Публикации за 2020 г.

Innovation Insights Brief: Съхранение на енергията в пет стъпки

24.01.2020
На 23 януари СЕС публикува новия си Innovation Insights Brief: “Пет стъпки до съхранението на енергия”, разработен съвместно с Калифорнийския независим системен оператор (CAISO) въз основа на 39 интервюта с ключови лидери от енергийния сектор.