Публикации за 2016 г.

Енергийната ефективност - прекият път към енергийна устойчивост

30.11.2016
Изследванията на СЕС и ADEME (Франция) от 1992 г. до днес показват, че енергийната ефективност се повишава в целия свят, но независимо от значителния напредък, още много може и трябва да се направи за по-нататъшното й повишаване при производството и потреблението на енергия.

Световен енергиен фокус 2016/2017 г. - разширяване на границите

08.11.2016
Това издание на поредицата "Световен енергиен фокус" е специално изготвено във връзка със Световния енергиен конгрес. То включва интервюта и статии от ръководители на компании, министри и други енергийни лидери от цял свят.

Световни енергийни ресурси - 2016 г.

17.10.2016
Световните енергийните ресурси са били премет на анализ от Световния енергиен съвет повече от 80 години. Данните и анализите позволяват на правителствата, частния сектор и академичните среди да разберат по-добре същността на енергийния сектор и развитието на ресурсите.

Енергийна трилема 2016 г.: сравнение на устойчивостта на националните енергийни системи

17.10.2016
Енергийната устойчивост, която лежи в основата на мисията на СЕС, изисква солидни и надеждни методи за оценка на националните енергийни системи, включително за напредъка им и за извършване на сравнение с други страни.

Световни енергийни сценарии - великият преход

17.10.2016
Докладът представя три сценария, чрез които се предлага достъпен език за анализ и обсъждане на текущите събития. Те предлагат открита, прозрачна и всеобхватна рамка за анализ на несигурното бъдеще и по този начин съдействат за вземането на правилни управленски решения.

Пътят към устойчивост: управление на кибер рискове

30.09.2016
Агресивният характер на кибер заплахите и потенциалът им да повлияят на физическия свят налагат необходимостта енергийният сектор да преразгледа как гледа на кибер рисковете.

Присъединяване на променливи ВЕИ към електроенергийната система 2016 г. - как да го направим правилно

21.09.2016
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) носят множество ползи. Този доклад определя трудностите и предлага решения за свързването на ВЕИ мощности към мрежата, на основа на опита на електроенергийния сектор.

Митнически мерки: следващи стъпки за ускоряване на нисковъглередната икономика

25.08.2016
Глобалната търговия с екологични стоки се оценява на около 1 трилион щ.д. и расте бързо. Докато страните се борят да осигурят енергийни системи, които са сигурни, достъпни и щадящи околната среда, премахването на митата за екологичните стоки може да се окаже основен инструмент за постигането на тези три цели.

Електромобилност за постигане на емисионните стандарти

29.06.2016
Докладът представя оценка "отдолу-нагоре" на основните въпроси и технологии в транспортния сектор.

Световна енергийна трилема 2016 г.: Определяне на мерки за ускоряване на енергийния преход

30.05.2016
Докладът за 2016 г. има за цел да подпомогне политиците в сложната задача да преведат целите на трилемата - енергийна сигурност, енергийна справедливост и опазване на околната среда - в действия.

Път към устойчивост - управление на рисковете във връзката "енергия-вода-храна"

25.03.2016
Този доклад е вторият от поредицата доклади на тема финансиране на устойчива енергийна инфраструктура. Той изследва рисковете във връзката "енергия-вода-храна" и оценява цялостната координация, която е необходима при финансирането за постигане на устойчивост.

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2016 г.

16.03.2016
Докладът от 2016 г. е в отговор на ценовата буря при суровините. Той представя мнението на изпълнителни директори, министри и експерти от целия свят, за да открои критичните несигурности, пред които е изправен секторът. Целта му е да помогне на енергийните лидери по-добре да разберат средата, в която работят, и така да вземат по-информирани решения.

Газ от неконвенционални източници: глобален феномен

20.02.2016
Газът от неконвенционални източници отблеязва растеж по целия свят със сериозни последици за пазарите и цените в продължение на много години. Докладът на СЕС проучва къде и колко бързо настъпва тази революция.

Съхранение на електроенергия: от разходи към стойност, 2016 г.

29.01.2016
Съхранението е важно за прехода към нисковъглеродна енергийна система. Достъпното и ефективно съхранение ще даде възможност на променливата генерация от възобновяеми енергийни източници да бъде по-добре интегрирана в мрежата.