Митнически мерки: следващи стъпки за ускоряване на нисковъглередната икономика

25.08.2016 г.

Глобалната търговия с екологични стоки се оценява на около 1 трилион щ.д. и расте бързо. Докато страните се борят да осигурят енергийни системи, които са сигурни, достъпни и щадящи околната среда, премахването на митата за екологичните стоки може да се окаже основен инструмент за постигането на тези три цели.

Еднаквомислещи държави са постигнали голям напредък към споразумение за премахване на митата за екологични стоки и се очаква да приключат преговорите в края на 2016 г. В последния си доклад "Световни енергийни перспективи", Световният енергиен съвет призовава страните да започнат планиране на следващата фаза на търговски преговори, за да се използва инерцията от многостранното митническо споразумение. 

Това е вторият доклад от поредицата "Световни енергийни перспективи", разглеждащ как отвореният режим на търговията и инвестиции по отношение на енергийните и екологични стоки може да подпомогне прехода към нисковъглеродна икономика.

Повече информация (на английски език) има тук.