Пътят към устойчивост: управление на кибер рискове

30.09.2016 г.

Агресивният характер на кибер заплахите и потенциалът им да повлияят на физическия свят налагат необходимостта енергийния сектор да преразгледа начина как гледа на тях.

Този доклад е третият от серията, посветена на финансирането на устойчива енергийна инфраструктура. Докладът изследва как кибер рискове най-добре може да се управляват, като се вземат предвид променящия се характер на производството на енергия и енергийната инфраструктура. На вземащите решения и заинтересованите страни се препоръчва как да подобрят отговора на сектора към нарастващите кибернетични заплахи.

По-голямата устойчивост на кибер рисковете на енергийните системи е от решаващо значение за енергийната сигурност. Повишената дигитализация води до по-голяма ефективност и възможности за управление на мрежите и дейностите по проучване и добив. В същото време енергийните активи стават по-уязвими за кибератаки, по-специално поради автоматизацията на системите за индустриален контрол. Атаката на тези системи може да доведе до загуба на контрол върху ключово оборудване, повреда на машини, пожар, експлозия или наранявания.

Пълният текст на доклада може да намерите тук. Източник: СЕС