Съхранение на електроенергия: от разходи към стойност, 2016 г.

29.01.2016 г.

Съхранението е важно за прехода към нисковъглеродна енергийна система. Достъпното и ефективно съхранение ще даде възможност на променливата генерация от възобновяеми енергийни източници да бъде по-добре интегрирана в мрежата.

Настоящият доклад има за цел да проучи доколко е основателно да избираме технологии за съхранение на основа на разходите. Основното заключение е, че тясното фокусиране върху разходите може да бъде подвеждащо. По време на процеса на моделиране на разходите многократно се сблъскваме с едни и същи въпроси, а именно, че е важно да вземем под внимание бизнес модела, както и начина на експлоатация на инсталацията.

Докладът също така стига до извода, че с многобройните нови технологии в процес на развитие, разходите за съхранение на електроенергия ще намалеят с около 70% през следващите 15 години. Слънчевите и вятърните технологии за съхранение ще станат по-конкурентоспособни, в резултат от технологичния напредък.

Повече информация и публикацията на английски език можете да намерите тук.