Енергийна трилема 2016 г.: сравнение на устойчивостта на националните енергийни системи

17.10.2016 г.

Енергийната устойчивост, която лежи в основата на мисията на СЕС, изисква солидни и надеждни методи за оценка на националните енергийни системи, включително за напредъка им и за извършване на сравнение с други страни.

Сравнена е енергийната устойчивост на 125 страни, като са използвани показателите на енергийната трилема - енергийна сигурност, енергиен достъп и отражение върху околната среда. За всяка страна е дадена както обща оценка, така и индивидуална за всеки от показателите.

За да се повиши полезността на доклада, той е придружен от интерактивен онлайн инструмент, позволяващ да се проследи как би се променила позицията на конкретна страна при промяна на някой от показателите.

Повече информация и доклада на английски език.