Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2017 г.

06.04.2017 г.

Докладът "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" представя проблемите пред енергийните ръководители, министри и експерти в повече от 90 страни. Той помага при определянето на световния дневен ред в енергетиката.

В енергетиката протича мащабен преход, поради което умовете на енергийните лидери все по-често са насочени към дългосрочните тенденции, застрашаващи съществуващите икономически и бизнес модели. Въпросите, които ще диктуват темпото и същността на енергийния преход, стават приоритетни за световния дневен ред в енергетиката, доколкото правителствата и корпорациите непрекъснато анализират ефектите и възможностите, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика. Въпросите включват регионална интеграция, политики в областта на климата, съхранение на електроенергия, възобновяеми източници, енергийна ефективност, цени на електроенергията и икономически растеж.

Повече информация и доклада (на английски език) може да намерите тук.

Източник: СЕС