Световен енергиен фокус, октомври 2017 г.

11.10.2017 г.

През този месец Световният енергиен фокус разглежда по какъв начин световните енергийни сценарии получават местно приложение в енергийната реформа на Мексико.

Интервюто на броя е с изтъкнатия енергиен анализатор Сет Клайнман, който заменя Уолстрийт с инвестиране в слънчеви панели в Коста Рика.

Нова Зеландия се стреми да постигне баланс между енергийния просперитет и устойчивостта, като се отклони от традиционното си фокусиране върху сигурността на енергийните доставки и си постави за цел намаляване на въглеродните емисии наполовина от сегашното ниво до 2050 г.. Страната набира все по-голяма популярност и се нарежда в топ 10 на класацията по показателите на енергийната трилема.

От новините на броя ще научите още: как възобновяемите източници поставят нов рекорд през 2016 г., благодарение на развитието на слънчевата енергия в Китай; Египет финализира ядрения си проект; Индия ще подобри интегрирането на възобновяемата си енергия чрез сътрудничество с Германия; Организацията на ООН за промишлено развитие и Световният енергиен съвет ще си сътрудничат в изграждането на капацитет на енергийните лидери.

Тези и други новини, както и информация за предстоящи събития може да намерите тук.