Световен енергиен фокус, ноември 2017 г.

10.11.2017 г.

Ноемврийският брой на Световния енергиен фокус акцентира върху най-важните резултати от Световната енергийна трилема 2017 и нейния Индекс. По какъв начин децентрализирането помага за решаването на предизвикателствата пред „енергийната трилема“? Подобрената ефективност, намаляващите технологични разходи, по-доброто съхранение на енергията и новият активен „просюмър“ ще променят драстично начина, по който се отнасяме с енергията и ще поставят нови изисквания пред правителствата при управлението на участниците на пазара и ресурсите.

Регионалният фокус е насочен към държавите от региона на Северно море, изправени пред предизвикателството на намаляващото производство на петрол и газ. В доклада „Възможност за Северно море“, публикуван от СЕС, са очертани стъпките, необходими за пълното усвояване потенциала на Северно море. Ключов момент за това ще бъде партньорството на страните, което ще помогне за намаляване разходите по извеждането от експлоатация на петролните и газови активи и изграждането на мощности за производство на възобновяема енергия (основно офшорни ветроенергийни паркове).

Интервюто на броя е с Роберто Ягуарибе, президент на APEX, Бразилската агенция за насърчаване търговията и инвестициите, който разказва за подхода на страната си за повторно стартиране финансирането на инфраструктура за производство на възобновяема енергия от облигации, фондове за частни инвестиции и неправителствени организации.

От броя ще научите също така за докладите на Международната енергийна агенция и IRENA относно възможностите, които дават технологиите и новите бизнес модели за увеличаване достъпа до електроенергия и непрекъснато намаляващите производствени разходи за слънчева енергия; за енергийната стратегия на Южна Корея; за първото офшорно предлагане на газ от Ливан.

Тези, както и новини за предстоящи събития, може да намерите тук.