Световен енергиен фокус, декември 2017 г.

07.12.2017 г.

Световният енергиен съвет публикува последния брой на месечното си издание - Световен енергиен фокус.  СЕС ще продължи да следи и информира обществеността относно енергийния сектор, но чрез нови формати и платформи.

Декемврийският брой навлиза дълбоко в темата за ролята на блокверигата, която нарушава енергийния пейзаж, разбивайки го на блокове. Световният енергиен монитор определя блокверигата като най-несигурната област от цифровизацията, което е засегнато и в последната бяла книга на Съвета, разработена съвместно с Прайс Уотърхаус Купър.

Регионалният фокус е насочен към Мароко. Страната, която почти изцяло разчита на енергия от вносни изкопаеми горива, си е поставила амбициозната задача до 2030 г. да увеличи дела на възобновяемата енергия в енергийния си микс до 52%, както и да даде по-голяма роля на природния газ.

Интервюто на броя е с Олег Бударгин, Заместник-председател и старши съветник на СЕС, отговарящ за регионалното развитие. Той говори за значението на стратегиите за регионална интеграция, най-вече в Източна Европа.

Сред останалите теми на броя са: основните заключения от Световната енергийна прогноза на МАЕ с акцент върху ролята на Китай; победителите в конкурса на Petroleum Economist; впечатления от 23-тата конференция за климата на ООН; покана към иноваторите от цял свят да кандидатстват до 31 януари 2018 г. за наградите в конкурса за най-добри стартиращи фирми и иновации, водещи енергийния преход - http://www.startup-energy-transition.com/award/.

Сред най-значимите предстоящи събития са Africa Energy Indaba през февруари 2018 г. в Йоханесбург, Световната енергийна седмица в Милано през октомври 2018 г. и 24-тият конгрес на Световния енергиен съвет през септември 2019 г. в Абу Даби.

Декемврийския брой на изданието може да намерите тук.