Публикации за 2018 г.

Световен енергиен обзор – Блокова верига

19.10.2018
Световният енергиен съвет съвместно с Прайс Уотърхаус Купърс са интервюирали 39 компании/организации, които опитват да наложат нови бизнес модели, традиционни петролни и газови компании, регулатори и компании за комунални услуги, с цел да разберат каква е зрелостта на блокчейн технологията, какъв е потенциалът ѝ и какви пречки стоят на пътя ѝ

Индекс на световната енергийна трилема 2018

11.10.2018
Индексът на световната енергийна трилема на Световния енергиен съвет категоризира енергийните показатели в три направления: енергийна сигурност, справедливо разпределение на енергийните ресурси и екологична устойчивост, основаващи се на глобални и национални данни.

Енергия за Германия – факти, перспективи и позиции в глобален контекст

06.08.2018
Близо 95% от емисиите в транспортния сектор на ЕС-28 се дължат на автомобилния транспорт

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси – 2018

23.05.2018
Докладът "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" представя гледните точки на световните енергийни лидери и описва основните проблеми, свързани с несигурността, важността и разработването на сигнали за бъдещето.

Световни енергийни сценарии 2017 - Субсахарска Африка

02.03.2018
През февруари, СЕС публикува най-новия си доклад, посветен на регионалните перспективи на Субсахарска Африка съгласно световните енергийни сценарии

Програма на събитията на СЕС през 2018 г.

05.02.2018
СЕС публикува програма на събитията, които ще организира до края на 2018 г.