Индекс на световната енергийна трилема 2018

11.10.2018 г.

Индексът на световната енергийна трилема на Световния енергиен съвет категоризира енергийните показатели в три направления: енергийна сигурност, справедливо разпределение на енергийните ресурси и екологична устойчивост, основаващи се на глобални и национални данни. Резултатите показват по какъв начин решенията и промените, предлагащи съгласуваност на политиката и интегрирани иновации в политиката, могат да помогнат за разработването на добре калибрирани енергийни системи в контекста на големия енергиен преход.

„Здравословните“ енергийни системи са сигурни, достъпни и екологично устойчиви, показващи внимателно управляван баланс на трите направления. Поддържането на този баланс в условията на бърз преход към децентрализирани, нулевовъглеродни и цифрови системи поражда рискове от допускане на пасивни компромиси между еднакво важни приоритети.

Докладът за индекса на енергийната трилема 2018 показва, че много страни успешно управляват баланса между трите направления, като осем от тях постигат най-висок резултат - ААА. За пореден път Дания, Швейцария и Швеция оглавяват класацията на трилемата, като най-добре балансиращи енергийните си системи.

Тенденциите и балансът вътре в трите направления също предоставят ценна информация, необходима на държавите за справяне със собствената енергийна трилема. Онлайн инструментът на трилемата позволява динамична проверка на резултатите, отчитайки възможните бъдещи промени.

Според индекса на трилемата, десетте държави с най-добри показатели през 2018 г. са:

  1. Дания
  2. Швейцария
  3. Швеция
  4. Холандия
  5. Великобритания
  6. Словения
  7. Германия
  8. Нова Зеландия
  9. Норвегия
  10. Франция

Читателите могат да използват оценката на трилемата, за да насочат вниманието на създателите на политиката и енергийните общности към осмисляне на бъдещата готовност, гъвкавост и адаптивност на националните енергийни системи. Рамката на трилемата определя устойчивостта на енергийната система по отношение на нейната гъвкавост, адаптивност и трансформируемост, необходими за поддържане на темпото в променящата се среда и възникващите рискове.

Докладът е достъпен тук.