Архив - публикации

Индекс на световната енергийна трилема за 2020 г.

08.10.2020
Тази година Индексът на световната енергийна трилема навършва своята десета годишнина.

Innovation Insights Brief: Изпълнение на задълженията по време на трансформация - Ролята на електропреносните компании в енергийния преход

16.06.2020
Публикацията на Световния енергиен съвет, съвместно с ПрайсуотърхаусКупърс, е посветена на ролята на собствениците и операторите на електропреносните мрежи в електроенергийна система на енергийния преход към нисковъглеродно бъдеще

Изпълнение на задълженията по време на трансформация: Ролята на електропреносните компании в енергийния преход

12.06.2020
Докато светът се подготвя за излизане от кризата, породена от COVID-19, темпът на световната електроенергийна революция се очаква да се ускори.

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси 2020: Разшифроване на новите сигнали за промяна

26.02.2020
На 25 февруари, на среща между генералния секретар на Световния енергиен съвет д-р Анджела Уилкинсон и проф. д-р Клаус-Дитрих Борхарт, заместник генерален директор на Генерална дирекция по енергетика на ЕК, официално бе представена годишната публикация на СЕС

Innovation Insights Brief: Съхранение на енергията в пет стъпки

24.01.2020
На 23 януари СЕС публикува новия си Innovation Insights Brief: “Пет стъпки до съхранението на енергия”, разработен съвместно с Калифорнийския независим системен оператор (CAISO) въз основа на 39 интервюта с ключови лидери от енергийния сектор.

Issues Monitor 2019: Енергийният дневен ред и неговата еволюция

14.10.2019
В епохата на постоянно променящ се енергиен пейзаж, енергийните лидери трябва да обръщат внимание на различните сигнали и да умеят да разграничават важните проблеми

Киберпредизвикателствата пред енергийния преход

13.09.2019
Енергийният сектор се трансформира, създават се нови синергии чрез свързване на операционната и информационната технологии и комуникационните системи: дигиталният отпечатък на сектора бързо нараства

Индекс на световната енергийна трилема 2019

12.09.2019
Дефиницията на Световния енергиен съвет за енергийна устойчивост се основава на три измерения: енергийна сигурност, енергийна справедливост и екологична устойчивост на енергийните системи.

Новите световни енергийни сценарии

10.09.2019
На 9 септември 2019 г., Световният енергиен съвет, Accenture Strategy и институтът Paul Scherrer представиха актуализираните Световни енергийни сценарии.

Innovation Insights Brief: Енергийната инфраструктура - предпоставка за достъпност или ограничение за декарбонизацията?

08.07.2019
Световният енергиен съвет е разработил набор от принципи за разработване на план за действие в областта на инфраструктурата, който да гарантира, че извеждането от експлоатация, блокираните активи и/или пренасочването няма да се превърнат в пречка пред „достъпната“ декарбонизация. Тези принципи се основават на проведени дълбоки интервюта с енергийни лидери от цял свят и направени изследвания.

Innovation Insights Brief: Новата водородна икономика – пиар или надежда?

01.07.2019
Водородните технологии и горивните клетки вече преживяха сблъсъка на високите очаквания и неизпълнимите реализации.

Наръчник за енергийния преход

17.04.2019
Световният енергиен съвет е изготвил насоки, как биха могли да се използват петте разработки на СЕС, посветени на енергийния преход, за анализ и решаване на проблемите, съпътстващи прехода.

Световен енергиен обзор – Сравнителен анализ на световните енергийни сценарии

17.04.2019
Енергийният преход е само част от Големия преход. Енергийният преход не може да се постигне изведнъж или само от един участник. Да се разчита единствено на по-доброто енергийно моделиране и прогнозиране би било фатално за успеха на прехода, дори и в ерата на големите масиви от данни.

Десети „Мониторинг на глобалните енергийни въпроси“

19.02.2019
Близо 2300 световни енергийни лидери от 86 държави се включиха в проучването по повод десетата годишнина на Мониторинга на глобалните енергийни въпроси. Чрез анализ на най-важните проблеми, засягащи енергийната система, докладът Мониторинг на глобалните енергийни въпроси 2019 предоставя 7 световни, 6 регионални и 50 национални карти, както и интерактивен онлайн инструмент, разработен в сътрудничество с партньора на СЕС - Arup.

Водород – индустрията като катализатор

15.02.2019
Ако Европа иска да постигне целите си в областта на климата през 2050 г., Северозападна Европа трябва да се ангажира изцяло с водорода. Ако се приложи ефективно, водородът може да допринесе за постигането на 30% от тези цели. Това е едно от най-важните заключения, изложени в доклада „Водородът - индустрията като катализатор“, току-що публикуван от Комитета на Холандия в СЕС.

Световен енергиен обзор – Блокова верига

19.10.2018
Световният енергиен съвет съвместно с Прайс Уотърхаус Купърс са интервюирали 39 компании/организации, които опитват да наложат нови бизнес модели, традиционни петролни и газови компании, регулатори и компании за комунални услуги, с цел да разберат каква е зрелостта на блокчейн технологията, какъв е потенциалът ѝ и какви пречки стоят на пътя ѝ

Индекс на световната енергийна трилема 2018

11.10.2018
Индексът на световната енергийна трилема на Световния енергиен съвет категоризира енергийните показатели в три направления: енергийна сигурност, справедливо разпределение на енергийните ресурси и екологична устойчивост, основаващи се на глобални и национални данни.

Енергия за Германия – факти, перспективи и позиции в глобален контекст

06.08.2018
Близо 95% от емисиите в транспортния сектор на ЕС-28 се дължат на автомобилния транспорт

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси – 2018

23.05.2018
Докладът "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" представя гледните точки на световните енергийни лидери и описва основните проблеми, свързани с несигурността, важността и разработването на сигнали за бъдещето.

Световни енергийни сценарии 2017 - Субсахарска Африка

02.03.2018
През февруари, СЕС публикува най-новия си доклад, посветен на регионалните перспективи на Субсахарска Африка съгласно световните енергийни сценарии

Програма на събитията на СЕС през 2018 г.

05.02.2018
СЕС публикува програма на събитията, които ще организира до края на 2018 г.

Световна енергийна трилема 2017

15.12.2017
Две публикации, посветени на Световната енергийна трилема станаха факт през м. ноември.

Ролята на природния газ

11.12.2017
През м. ноември СЕС публикува изследване, направено съвместно с Глобалния газов център, което включва подробен анализ на мястото на природния газ в трите световни енергийни сценария

Световен енергиен фокус, декември 2017 г.

07.12.2017
40-ти, последен брой на изданието

Световен енергиен фокус, ноември 2017 г.

10.11.2017
Ноемврийският брой на Световния енергиен фокус акцентира върху най-важните резултати от Световната енергийна трилема 2017 и нейния Индекс.

Световен енергиен фокус 2017

20.10.2017
Годишното издание на Световен енергиен фокус за 2017 г. вече е факт!

Световен енергиен фокус, октомври 2017 г.

11.10.2017
През този месец Световният енергиен фокус разглежда по какъв начин световните енергийни сценарии получават местно приложение в енергийната реформа на Мексико.

Световен енергиен фокус, септември 2017 г.

08.09.2017
Септемврийският брой на Световния енергиен фокус излиза непосредствено преди серията от важни срещи, които ще поставят енергийната реформа в Мексико и енергийния диалог за Северна Америка във фокуса на седмицата на „Диалози за бъдещето на енергетиката в Мексико 2017“.

Световен енергиен фокус, август 2017 г.

11.08.2017
Енергията в градовете на бъдещето е във фокуса на новия брой на месечното издание на СЕС.

Световен енергиен фокус, юли 2017 г.

17.07.2017
От юлския брой на месечното издание на СЕС може да научите:

Световен енергиен фокус, юни 2017 г.

08.06.2017
Нов брой на месечното издание на СЕС - Световен енергиен фокус

Световен енергиен фокус, май 2017 г.

11.05.2017
Майски брой на Световния енергиен фокус - месечното издание на СЕС

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2017 г.

06.04.2017
Докладът "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" представя проблемите пред енергийните ръководители, министри и експерти в повече от 90 страни. Той помага при определянето на световния дневен ред в енергетиката.

Енергийната ефективност - прекият път към енергийна устойчивост

30.11.2016
Изследванията на СЕС и ADEME (Франция) от 1992 г. до днес показват, че енергийната ефективност се повишава в целия свят, но независимо от значителния напредък, още много може и трябва да се направи за по-нататъшното й повишаване при производството и потреблението на енергия.

Световен енергиен фокус 2016/2017 г. - разширяване на границите

08.11.2016
Това издание на поредицата "Световен енергиен фокус" е специално изготвено във връзка със Световния енергиен конгрес. То включва интервюта и статии от ръководители на компании, министри и други енергийни лидери от цял свят.

Световни енергийни ресурси - 2016 г.

17.10.2016
Световните енергийните ресурси са били премет на анализ от Световния енергиен съвет повече от 80 години. Данните и анализите позволяват на правителствата, частния сектор и академичните среди да разберат по-добре същността на енергийния сектор и развитието на ресурсите.

Енергийна трилема 2016 г.: сравнение на устойчивостта на националните енергийни системи

17.10.2016
Енергийната устойчивост, която лежи в основата на мисията на СЕС, изисква солидни и надеждни методи за оценка на националните енергийни системи, включително за напредъка им и за извършване на сравнение с други страни.

Световни енергийни сценарии - великият преход

17.10.2016
Докладът представя три сценария, чрез които се предлага достъпен език за анализ и обсъждане на текущите събития. Те предлагат открита, прозрачна и всеобхватна рамка за анализ на несигурното бъдеще и по този начин съдействат за вземането на правилни управленски решения.

Пътят към устойчивост: управление на кибер рискове

30.09.2016
Агресивният характер на кибер заплахите и потенциалът им да повлияят на физическия свят налагат необходимостта енергийният сектор да преразгледа как гледа на кибер рисковете.

Присъединяване на променливи ВЕИ към електроенергийната система 2016 г. - как да го направим правилно

21.09.2016
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) носят множество ползи. Този доклад определя трудностите и предлага решения за свързването на ВЕИ мощности към мрежата, на основа на опита на електроенергийния сектор.

Митнически мерки: следващи стъпки за ускоряване на нисковъглередната икономика

25.08.2016
Глобалната търговия с екологични стоки се оценява на около 1 трилион щ.д. и расте бързо. Докато страните се борят да осигурят енергийни системи, които са сигурни, достъпни и щадящи околната среда, премахването на митата за екологичните стоки може да се окаже основен инструмент за постигането на тези три цели.

Електромобилност за постигане на емисионните стандарти

29.06.2016
Докладът представя оценка "отдолу-нагоре" на основните въпроси и технологии в транспортния сектор.

Световна енергийна трилема 2016 г.: Определяне на мерки за ускоряване на енергийния преход

30.05.2016
Докладът за 2016 г. има за цел да подпомогне политиците в сложната задача да преведат целите на трилемата - енергийна сигурност, енергийна справедливост и опазване на околната среда - в действия.

Път към устойчивост - управление на рисковете във връзката "енергия-вода-храна"

25.03.2016
Този доклад е вторият от поредицата доклади на тема финансиране на устойчива енергийна инфраструктура. Той изследва рисковете във връзката "енергия-вода-храна" и оценява цялостната координация, която е необходима при финансирането за постигане на устойчивост.

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2016 г.

16.03.2016
Докладът от 2016 г. е в отговор на ценовата буря при суровините. Той представя мнението на изпълнителни директори, министри и експерти от целия свят, за да открои критичните несигурности, пред които е изправен секторът. Целта му е да помогне на енергийните лидери по-добре да разберат средата, в която работят, и така да вземат по-информирани решения.

Газ от неконвенционални източници: глобален феномен

20.02.2016
Газът от неконвенционални източници отблеязва растеж по целия свят със сериозни последици за пазарите и цените в продължение на много години. Докладът на СЕС проучва къде и колко бързо настъпва тази революция.

Съхранение на електроенергия: от разходи към стойност, 2016 г.

29.01.2016
Съхранението е важно за прехода към нисковъглеродна енергийна система. Достъпното и ефективно съхранение ще даде възможност на променливата генерация от възобновяеми енергийни източници да бъде по-добре интегрирана в мрежата.

Показатели на енергийната трилема 2015 г. - сравнение на устойчивостта на националните енергийни системи

20.11.2015
Докладът е сравнителна класация на 130 страни по отношение на устойчивостта на енергийните им системи по трите показателя на енергийната трилема: енергийна сигурност, енергийна достъпност и опазване на околната среда.

Пътят към устойчивост - управление и финансиране на рискове от екстремни метеорологични явления

29.09.2015
Докладът е първият от поредица, насочена към необходимостта от повече инвестиции и промяна на системата за борба с нововъзникващите рискове, включително екстремни метеорологични явления, връзката енергия-храна-вода и кибер рискове.

Световна енергийна трилема - 2015 г.

27.05.2015
Днес бе публикуван докладът на СЕС Световна енергийна трилема - 2015 г.: "Приоритетни действия относно изменението на климата и как да се балансира енергийната трилема". Докладът има за цел да подкрепи политиците, тъй като те определят целите и политиките в областта на климата и развитието.

Очертаващ се подем в хидроенергетиката

18.05.2015
В световен мащаб мощностите на ВЕЦ се очаква да се удвоят до 2,000 GW до 2050 г., благодарение на многото ползи от тези централи, особено по отношение на смекчаването на и адаптирането към изменението на климата.

Правила за търговия и инвестиции - катализатор на нисковъглеродна икономика

30.01.2015
Чрез този доклад СЕС продължава работата си за популяризиране на международното сътрудничество в енергийния сектор.

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2015 г.

21.01.2015
Енергетиката е сред стратегическите въпроси, които влияят върху глобалния дневен ред през 2015 г. Несигурността и влиянието на енергийните цени се утвърди като приоритетен въпрос за енергийните лидери от цял свят.

Глобална електроенергийна инициатива (GEI) - Доклад 2014 г.

17.12.2014
Докладът на GEI за 2014 г. идентифицира неоползотворените възможности пред електроенергийните предприятия за осигуряване на нисковъглеродно бъдеще. Проучването обхваща предприятия от страни, които заедно притежават около 80% от световните инсталирани мощности.

Световната енергийна трилема 2014. Митове и реалности за финансиране на енергийни системи

26.11.2014
За да подпомогне политиката по развитието на конкурентни и устойчиви енергийни системи, СЕС в партньорство с консултантската компания Oliver Wyman публикува ...

Световни енергийни перспективи: енергийно-ефективни технологии

31.03.2014
Енергийно-ефективни технологии могат да се намерят във всички етапи от енергийното преобразуване ...

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси

18.02.2014
Изданието на СЕС "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" помага да се определи дневния ред на енергетиката и еволюцията ...

Световните енергийни ресурси – проучване 2013 г.

31.12.2013
Световните енергийни ресурси – проучване 2013 г. октомври 2013 г. Изследването представя по достъпен начин надеждна и точна информация за световните енергийни ресурси. Това е 23-тото подобно изследване на СЕС и се провежда на всеки три години.

Световните енергийни перспективи: Политики по енергийна ефективност – кои политики работят и кои не работят.

31.12.2013

Мониторинг на световните енергийни въпроси – 2013 г.

31.12.2013
Публикацията е последната оценка на СЕС по въпросите, имащи влияние на глобалната и регионалната енергетика, и цели да очертае ключови приоритети за енергийните лидери.

Световната енергийна трилема 2013 г.: Устойчивите енергийни инвестиции

31.12.2013
Изданието има за цел да представи очакванията на публичните власти към частния сектор, за да се постигнат предизвикателствата на енергийната трилема – енергийна сигурност, енергиен достъп и опазване на околната среда.

Световните енергийни сценарии: Създаване на енергийното бъдеще до 2050 г.

31.12.2013
Докладът оценява два контрастиращи политически сценария с цел да се анализира какво се случва в света днес и какво ще е влиянието на днешния избор върху утрешния енергиен пейзаж

Световна енергийна трилема 2012 г. Време за реалности – устойчива енергийна политика

31.12.2013
Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.

Световната енергийна трилема – дневният ред за промяна

31.12.2013
Целта на публикацията е да определи необходимите политики, действия на индустрията и пречки пред развитието на сигурни, достъпни и щадящи околната среда енергийни системи.

Световните енергийни перспективи – разходи за енергийни технологии

31.12.2013
Изданието е съвместна разработка на СЕС и BNEF. То има за цел да направи сравнителен анализ на разходите за генерация на електроенергия от множество енергийни ресурси.

Световните енергийни перспективи - умните мрежи: добри практики на фундаменти на модерна енергийна система

15.06.2012
Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.

Световна енергийна трилема 2012 г. Време за реалности – устойчива енергийна политика

15.06.2012
Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.

Прогноза за развитие на електропотреблението в България до 2050 г.

15.06.2012
Умните мрежи са съществен елемент на прехода към нисковъглеродна икономика. Този доклад представя сегашното състояние на умните мрежи и финансовите механизми за развитието им. Докладът резюмира добри практики и факторите, довели до успехите.

Световната енергетика отвътре – 2012 г.

15.06.2012
Публикацията включва интервюта, статии и изследване на конкретни примери от изявени представители на СЕС, мениджъри, министри, учени и други лица от всички области на енергийния сектор.

Преглед на въпроси в световната енергетика (бълг. език)

14.06.2012
За да се оценят глобалните енергийни въпроси и еволюцията им, СЕС извършва ежегодно проучване с помощта на председателите на Националните комитети в СЕС в над 90 страни. Проучването обхваща макроикономически рискове, геополитика, бизнес климат и визия за развитието на енергетиката.

Световните енергийни перспективи: ядрената енергетика една година след Фукушима

31.03.2012
Инцидентът в ядрената централа Фукушима, резултат от заметресение и цунами, възобнови дебата за мястото на ядрената енергия в глобалния енергиен микс. В тази връзка, година след инцидента екип от членове на СЕС преоцени тенденциите в ядрената енергетика.