Архив - публикации

Световна енергийна трилема 2017

15.12.2017
Две публикации, посветени на Световната енергийна трилема станаха факт през м. ноември.

Ролята на природния газ

11.12.2017
През м. ноември СЕС публикува изследване, направено съвместно с Глобалния газов център, което включва подробен анализ на мястото на природния газ в трите световни енергийни сценария

Световен енергиен фокус, декември 2017 г.

07.12.2017
40-ти, последен брой на изданието

Световен енергиен фокус, ноември 2017 г.

10.11.2017
Ноемврийският брой на Световния енергиен фокус акцентира върху най-важните резултати от Световната енергийна трилема 2017 и нейния Индекс.

Световен енергиен фокус 2017

20.10.2017
Годишното издание на Световен енергиен фокус за 2017 г. вече е факт!

Световен енергиен фокус, октомври 2017 г.

11.10.2017
През този месец Световният енергиен фокус разглежда по какъв начин световните енергийни сценарии получават местно приложение в енергийната реформа на Мексико.

Световен енергиен фокус, септември 2017 г.

08.09.2017
Септемврийският брой на Световния енергиен фокус излиза непосредствено преди серията от важни срещи, които ще поставят енергийната реформа в Мексико и енергийния диалог за Северна Америка във фокуса на седмицата на „Диалози за бъдещето на енергетиката в Мексико 2017“.

Световен енергиен фокус, август 2017 г.

11.08.2017
Енергията в градовете на бъдещето е във фокуса на новия брой на месечното издание на СЕС.

Световен енергиен фокус, юли 2017 г.

17.07.2017
От юлския брой на месечното издание на СЕС може да научите:

Световен енергиен фокус, юни 2017 г.

08.06.2017
Нов брой на месечното издание на СЕС - Световен енергиен фокус

Световен енергиен фокус, май 2017 г.

11.05.2017
Майски брой на Световния енергиен фокус - месечното издание на СЕС

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2017 г.

06.04.2017
Докладът "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" представя проблемите пред енергийните ръководители, министри и експерти в повече от 90 страни. Той помага при определянето на световния дневен ред в енергетиката.

Енергийната ефективност - прекият път към енергийна устойчивост

30.11.2016
Изследванията на СЕС и ADEME (Франция) от 1992 г. до днес показват, че енергийната ефективност се повишава в целия свят, но независимо от значителния напредък, още много може и трябва да се направи за по-нататъшното й повишаване при производството и потреблението на енергия.

Световен енергиен фокус 2016/2017 г. - разширяване на границите

08.11.2016
Това издание на поредицата "Световен енергиен фокус" е специално изготвено във връзка със Световния енергиен конгрес. То включва интервюта и статии от ръководители на компании, министри и други енергийни лидери от цял свят.

Световни енергийни ресурси - 2016 г.

17.10.2016
Световните енергийните ресурси са били премет на анализ от Световния енергиен съвет повече от 80 години. Данните и анализите позволяват на правителствата, частния сектор и академичните среди да разберат по-добре същността на енергийния сектор и развитието на ресурсите.

Енергийна трилема 2016 г.: сравнение на устойчивостта на националните енергийни системи

17.10.2016
Енергийната устойчивост, която лежи в основата на мисията на СЕС, изисква солидни и надеждни методи за оценка на националните енергийни системи, включително за напредъка им и за извършване на сравнение с други страни.

Световни енергийни сценарии - великият преход

17.10.2016
Докладът представя три сценария, чрез които се предлага достъпен език за анализ и обсъждане на текущите събития. Те предлагат открита, прозрачна и всеобхватна рамка за анализ на несигурното бъдеще и по този начин съдействат за вземането на правилни управленски решения.

Пътят към устойчивост: управление на кибер рискове

30.09.2016
Агресивният характер на кибер заплахите и потенциалът им да повлияят на физическия свят налагат необходимостта енергийният сектор да преразгледа как гледа на кибер рисковете.

Присъединяване на променливи ВЕИ към електроенергийната система 2016 г. - как да го направим правилно

21.09.2016
Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) носят множество ползи. Този доклад определя трудностите и предлага решения за свързването на ВЕИ мощности към мрежата, на основа на опита на електроенергийния сектор.

Митнически мерки: следващи стъпки за ускоряване на нисковъглередната икономика

25.08.2016
Глобалната търговия с екологични стоки се оценява на около 1 трилион щ.д. и расте бързо. Докато страните се борят да осигурят енергийни системи, които са сигурни, достъпни и щадящи околната среда, премахването на митата за екологичните стоки може да се окаже основен инструмент за постигането на тези три цели.

Електромобилност за постигане на емисионните стандарти

29.06.2016
Докладът представя оценка "отдолу-нагоре" на основните въпроси и технологии в транспортния сектор.

Световна енергийна трилема 2016 г.: Определяне на мерки за ускоряване на енергийния преход

30.05.2016
Докладът за 2016 г. има за цел да подпомогне политиците в сложната задача да преведат целите на трилемата - енергийна сигурност, енергийна справедливост и опазване на околната среда - в действия.

Път към устойчивост - управление на рисковете във връзката "енергия-вода-храна"

25.03.2016
Този доклад е вторият от поредицата доклади на тема финансиране на устойчива енергийна инфраструктура. Той изследва рисковете във връзката "енергия-вода-храна" и оценява цялостната координация, която е необходима при финансирането за постигане на устойчивост.

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2016 г.

16.03.2016
Докладът от 2016 г. е в отговор на ценовата буря при суровините. Той представя мнението на изпълнителни директори, министри и експерти от целия свят, за да открои критичните несигурности, пред които е изправен секторът. Целта му е да помогне на енергийните лидери по-добре да разберат средата, в която работят, и така да вземат по-информирани решения.

Газ от неконвенционални източници: глобален феномен

20.02.2016
Газът от неконвенционални източници отблеязва растеж по целия свят със сериозни последици за пазарите и цените в продължение на много години. Докладът на СЕС проучва къде и колко бързо настъпва тази революция.

Съхранение на електроенергия: от разходи към стойност, 2016 г.

29.01.2016
Съхранението е важно за прехода към нисковъглеродна енергийна система. Достъпното и ефективно съхранение ще даде възможност на променливата генерация от възобновяеми енергийни източници да бъде по-добре интегрирана в мрежата.

Показатели на енергийната трилема 2015 г. - сравнение на устойчивостта на националните енергийни системи

20.11.2015
Докладът е сравнителна класация на 130 страни по отношение на устойчивостта на енергийните им системи по трите показателя на енергийната трилема: енергийна сигурност, енергийна достъпност и опазване на околната среда.

Пътят към устойчивост - управление и финансиране на рискове от екстремни метеорологични явления

29.09.2015
Докладът е първият от поредица, насочена към необходимостта от повече инвестиции и промяна на системата за борба с нововъзникващите рискове, включително екстремни метеорологични явления, връзката енергия-храна-вода и кибер рискове.

Световна енергийна трилема - 2015 г.

27.05.2015
Днес бе публикуван докладът на СЕС Световна енергийна трилема - 2015 г.: "Приоритетни действия относно изменението на климата и как да се балансира енергийната трилема". Докладът има за цел да подкрепи политиците, тъй като те определят целите и политиките в областта на климата и развитието.

Очертаващ се подем в хидроенергетиката

18.05.2015
В световен мащаб мощностите на ВЕЦ се очаква да се удвоят до 2,000 GW до 2050 г., благодарение на многото ползи от тези централи, особено по отношение на смекчаването на и адаптирането към изменението на климата.

Правила за търговия и инвестиции - катализатор на нисковъглеродна икономика

30.01.2015
Чрез този доклад СЕС продължава работата си за популяризиране на международното сътрудничество в енергийния сектор.

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси - 2015 г.

21.01.2015
Енергетиката е сред стратегическите въпроси, които влияят върху глобалния дневен ред през 2015 г. Несигурността и влиянието на енергийните цени се утвърди като приоритетен въпрос за енергийните лидери от цял свят.

Глобална електроенергийна инициатива (GEI) - Доклад 2014 г.

17.12.2014
Докладът на GEI за 2014 г. идентифицира неоползотворените възможности пред електроенергийните предприятия за осигуряване на нисковъглеродно бъдеще. Проучването обхваща предприятия от страни, които заедно притежават около 80% от световните инсталирани мощности.

Световната енергийна трилема 2014. Митове и реалности за финансиране на енергийни системи

26.11.2014
За да подпомогне политиката по развитието на конкурентни и устойчиви енергийни системи, СЕС в партньорство с консултантската компания Oliver Wyman публикува ...

Световни енергийни перспективи: енергийно-ефективни технологии

31.03.2014
Енергийно-ефективни технологии могат да се намерят във всички етапи от енергийното преобразуване ...

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси

18.02.2014
Изданието на СЕС "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" помага да се определи дневния ред на енергетиката и еволюцията ...

Световните енергийни ресурси – проучване 2013 г.

31.12.2013
Световните енергийни ресурси – проучване 2013 г. октомври 2013 г. Изследването представя по достъпен начин надеждна и точна информация за световните енергийни ресурси. Това е 23-тото подобно изследване на СЕС и се провежда на всеки три години.

Световните енергийни перспективи: Политики по енергийна ефективност – кои политики работят и кои не работят.

31.12.2013

Мониторинг на световните енергийни въпроси – 2013 г.

31.12.2013
Публикацията е последната оценка на СЕС по въпросите, имащи влияние на глобалната и регионалната енергетика, и цели да очертае ключови приоритети за енергийните лидери.

Световната енергийна трилема 2013 г.: Устойчивите енергийни инвестиции

31.12.2013
Изданието има за цел да представи очакванията на публичните власти към частния сектор, за да се постигнат предизвикателствата на енергийната трилема – енергийна сигурност, енергиен достъп и опазване на околната среда.

Световните енергийни сценарии: Създаване на енергийното бъдеще до 2050 г.

31.12.2013
Докладът оценява два контрастиращи политически сценария с цел да се анализира какво се случва в света днес и какво ще е влиянието на днешния избор върху утрешния енергиен пейзаж

Световна енергийна трилема 2012 г. Време за реалности – устойчива енергийна политика

31.12.2013
Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.

Световната енергийна трилема – дневният ред за промяна

31.12.2013
Целта на публикацията е да определи необходимите политики, действия на индустрията и пречки пред развитието на сигурни, достъпни и щадящи околната среда енергийни системи.

Световните енергийни перспективи – разходи за енергийни технологии

31.12.2013
Изданието е съвместна разработка на СЕС и BNEF. То има за цел да направи сравнителен анализ на разходите за генерация на електроенергия от множество енергийни ресурси.

Световните енергийни перспективи - умните мрежи: добри практики на фундаменти на модерна енергийна система

15.06.2012
Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.

Световна енергийна трилема 2012 г. Време за реалности – устойчива енергийна политика

15.06.2012
Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.

Прогноза за развитие на електропотреблението в България до 2050 г.

15.06.2012
Умните мрежи са съществен елемент на прехода към нисковъглеродна икономика. Този доклад представя сегашното състояние на умните мрежи и финансовите механизми за развитието им. Докладът резюмира добри практики и факторите, довели до успехите.

Световната енергетика отвътре – 2012 г.

15.06.2012
Публикацията включва интервюта, статии и изследване на конкретни примери от изявени представители на СЕС, мениджъри, министри, учени и други лица от всички области на енергийния сектор.

Преглед на въпроси в световната енергетика (бълг. език)

14.06.2012
За да се оценят глобалните енергийни въпроси и еволюцията им, СЕС извършва ежегодно проучване с помощта на председателите на Националните комитети в СЕС в над 90 страни. Проучването обхваща макроикономически рискове, геополитика, бизнес климат и визия за развитието на енергетиката.

Световните енергийни перспективи: ядрената енергетика една година след Фукушима

31.03.2012
Инцидентът в ядрената централа Фукушима, резултат от заметресение и цунами, възобнови дебата за мястото на ядрената енергия в глобалния енергиен микс. В тази връзка, година след инцидента екип от членове на СЕС преоцени тенденциите в ядрената енергетика.