Архив - публикации

Глобална електроенергийна инициатива (GEI) - Доклад 2014 г.

17.12.2014
Докладът на GEI за 2014 г. идентифицира неоползотворените възможности пред електроенергийните предприятия за осигуряване на нисковъглеродно бъдеще. Проучването обхваща предприятия от страни, които заедно притежават около 80% от световните инсталирани мощности.

Световната енергийна трилема 2014. Митове и реалности за финансиране на енергийни системи

26.11.2014
За да подпомогне политиката по развитието на конкурентни и устойчиви енергийни системи, СЕС в партньорство с консултантската компания Oliver Wyman публикува ...

Световни енергийни перспективи: енергийно-ефективни технологии

31.03.2014
Енергийно-ефективни технологии могат да се намерят във всички етапи от енергийното преобразуване ...

Мониторинг на глобалните енергийни въпроси

18.02.2014
Изданието на СЕС "Мониторинг на глобалните енергийни въпроси" помага да се определи дневния ред на енергетиката и еволюцията ...

Световните енергийни ресурси – проучване 2013 г.

31.12.2013
Световните енергийни ресурси – проучване 2013 г. октомври 2013 г. Изследването представя по достъпен начин надеждна и точна информация за световните енергийни ресурси. Това е 23-тото подобно изследване на СЕС и се провежда на всеки три години.

Световните енергийни перспективи: Политики по енергийна ефективност – кои политики работят и кои не работят.

31.12.2013

Мониторинг на световните енергийни въпроси – 2013 г.

31.12.2013
Публикацията е последната оценка на СЕС по въпросите, имащи влияние на глобалната и регионалната енергетика, и цели да очертае ключови приоритети за енергийните лидери.

Световната енергийна трилема 2013 г.: Устойчивите енергийни инвестиции

31.12.2013
Изданието има за цел да представи очакванията на публичните власти към частния сектор, за да се постигнат предизвикателствата на енергийната трилема – енергийна сигурност, енергиен достъп и опазване на околната среда.

Световните енергийни сценарии: Създаване на енергийното бъдеще до 2050 г.

31.12.2013
Докладът оценява два контрастиращи политически сценария с цел да се анализира какво се случва в света днес и какво ще е влиянието на днешния избор върху утрешния енергиен пейзаж

Световна енергийна трилема 2012 г. Време за реалности – устойчива енергийна политика

31.12.2013
Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.

Световната енергийна трилема – дневният ред за промяна

31.12.2013
Целта на публикацията е да определи необходимите политики, действия на индустрията и пречки пред развитието на сигурни, достъпни и щадящи околната среда енергийни системи.

Световните енергийни перспективи – разходи за енергийни технологии

31.12.2013
Изданието е съвместна разработка на СЕС и BNEF. То има за цел да направи сравнителен анализ на разходите за генерация на електроенергия от множество енергийни ресурси.

Световните енергийни перспективи - умните мрежи: добри практики на фундаменти на модерна енергийна система

15.06.2012
Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.

Световна енергийна трилема 2012 г. Време за реалности – устойчива енергийна политика

15.06.2012
Основавайки се на интервюта с над 40 енергийни мениджъри, този доклад представя очакванията на енергийната индустрия към политиките, за да се постигне енергийна сигурност, социално равенство и защита на околната среда.

Прогноза за развитие на електропотреблението в България до 2050 г.

15.06.2012
Умните мрежи са съществен елемент на прехода към нисковъглеродна икономика. Този доклад представя сегашното състояние на умните мрежи и финансовите механизми за развитието им. Докладът резюмира добри практики и факторите, довели до успехите.

Световната енергетика отвътре – 2012 г.

15.06.2012
Публикацията включва интервюта, статии и изследване на конкретни примери от изявени представители на СЕС, мениджъри, министри, учени и други лица от всички области на енергийния сектор.

Преглед на въпроси в световната енергетика (бълг. език)

14.06.2012
За да се оценят глобалните енергийни въпроси и еволюцията им, СЕС извършва ежегодно проучване с помощта на председателите на Националните комитети в СЕС в над 90 страни. Проучването обхваща макроикономически рискове, геополитика, бизнес климат и визия за развитието на енергетиката.

Световните енергийни перспективи: ядрената енергетика една година след Фукушима

31.03.2012
Инцидентът в ядрената централа Фукушима, резултат от заметресение и цунами, възобнови дебата за мястото на ядрената енергия в глобалния енергиен микс. В тази връзка, година след инцидента екип от членове на СЕС преоцени тенденциите в ядрената енергетика.