Енергийната ефективност - прекият път към енергийна устойчивост

30.11.2016 г.

Изследванията на СЕС и ADEME (Франция) от 1992 г. до днес показват, че енергийната ефективност се повишава в целия свят, но независимо от значителния напредък, още много може и трябва да се направи за по-нататъшното й повишаване при производството и потреблението на енергия.

Въз основа на опита и поуките от изследването, проведено в повече от 95 страни по целия свят, докладът представя и оценява различни подходи към политиките за енергийна ефективност в тези страни и разкрива кои политики са успешни и кои - не.

Франсоа Моисан, председател на Мрежата за знания за енергийно-ефективни политики и индикатори към СЕС и директор на "Стратегии и изследвания" към ADEME (Франция) каза: "Въвеждането на политики и мерки за енергийна ефективност се разраства бързо в целия свят. Нарастващият брой на страни със законодателство в областта на енергийна ефективност, с десет повече в сравнение с 2013 г., показва укрепване и консолидиране на институционалния ангажимент към енергийната ефективност".

Допълнителна информация, както и доклада на английски език може да намерите тук.

Източник: СЕС