Ролята на природния газ

11.12.2017 г.

През м. ноември СЕС публикува изследване, направено съвместно с Глобалния газов център, което включва подробен анализ на мястото на природния газ в трите световни енергийни сценария – Модерен джаз, Незавършена симфония и Хард рок (World Energy Scenarios 2016: THE GRAND TRANSITION).

Изследването подчертава значението на природния газ за декарбонизирането на енергийния сектор, особено в производството на електроенергия. В него са показани разликите в трите сценария по отношение на газовия сектор, като се определят основните слаби места и пречки, пред които е изправена газовата индустрия.

Повече информация за публикацията може да намерите тук.